THÔNG BÁO Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang (từ ngày 24/10/2016 đến ngày 31/10/2016)

16/10/2016 | 00:00:00

Thứ Hai, ngày 24 tháng 10:

  - GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Họp Ban thường vụ Đảng ủy - Ban giám đốc thông qua dự thảo báo cáo kiểm tra phát triển công nghiệp của ngành (phòng Kế hoạch - TC - TH chuẩn bị nội dung).

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Sáng: Họp BTV Đảng ủy - Ban giám đốc.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: Họp BTV Đảng ủy - Ban giám đốc.

  - PGĐ Lương Quốc Bình: Sáng: Họp BTV Đảng ủy - Ban giám đốc.

Thứ Ba, ngày 25 tháng 10:

  - GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Đi công tác TX. Hà Tiên.

Thứ Tư, ngày 26 tháng 10:

  - GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Làm việc với đoàn kiểm tra về phát triển công nghiệp của ngành.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Làm việc với Đoàn kiểm tra UBND Tỉnh về phát triển hạ tầng Công Thương đến 2020.

Thứ Năm, ngày 27 tháng 10:

  - GĐ Huỳnh Văn Gành: Chiều: Họp Đảng ủy - Họp Giao ban.

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Chiều: Họp Đảng ủy - Họp Giao ban.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Chiều: Họp Đảng ủy - Họp Giao ban.

  - PGĐ Lương Quốc Bình: Chiều: Họp Đảng ủy - Họp Giao ban.

Thứ Sáu, ngày 28 tháng 10:

  - GĐ Huỳnh Văn Gành: Chiều: Họp Chi bộ Văn phòng - Thanh tra.

Thứ bảy, chủ nhật, ngày 29, 30 tháng 10: Nghỉ

Thứ Hai, ngày 31 tháng 10:

  - GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Dự họp thường kỳ UBND Tỉnh.

  - PGĐ Lương Quốc Bình: Chiều: Họp Chi bộ & Giao ban Trung tâm khuyến công và TVPTCN

* Những buổi và ngày không liệt kê trong lịch làm việc này: Ban GĐ xử lý công việc tại cơ quan ./.   

  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018