THÔNG BÁO Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang (từ ngày 23/5/2016 đến ngày 31/5/2016)

18/05/2016 | 00:00:00

Thứ Hai, ngày 23 tháng 5:

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Dự họp UBND tỉnh làm việc với phòng Thương mại CPC về xúc tiến đầu tư thương mại, du lịch.

Thứ Ba, ngày 24 tháng 5:

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: 8h mời các ngành và địa phương dự họp thỏa thuận tuyến điện 110kv Tịnh Biên - Hà Tiên và Nam Phú Quốc.

Thứ Tư, ngày 25 tháng 5:

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: 7h30 Họp trực tuyến công tác phòng chống thiên tai, cứu nạn 2015 và Kế hoạch 2016 tại Hội trường C UBND Tỉnh.

Thứ Năm, ngày 26 tháng 5:

  - PGĐ Lương Quốc Bình: Sáng: Đi công tác tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thứ Sáu, ngày 27 tháng 5:

  - GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Họp Đảng ủy, họp giao ban.

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Sáng: Họp Đảng ủy, họp giao ban.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: Họp Đảng ủy, họp giao ban.

  - PGĐ Lương Quốc Bình: Dự hội nghị do Bộ Công Thương tổ chức tại tỉnh An Giang.

Thứ bảy, chủ nhật,  ngày 28, 29 tháng 5: Nghỉ

Thứ Hai, ngày 30 tháng 5:

  - GĐ Huỳnh Văn Gành: Chiều: Họp chi bộ Văn phòng - Thanh tra.

Thứ Ba, ngày 31 tháng 5:

  - GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Dự họp thường kỳ tháng 5 năm 2016 tại UBND Tỉnh.

* Những buổi và ngày không liệt kê trong lịch làm việc này : Ban GĐ xử lý công việc tại cơ quan ./. 

  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018