THÔNG BÁO Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang ( từ ngày 23 / 11 /2015 đến ngày 30 / 11 /2015)

18/11/2015 | 00:00:00

Thứ hai, ngày 23 tháng 11:

    -  PGĐ Lê Thị Nhứt: Sáng: Làm việc với phòng KTAT – MT, Thanh tra, Chi cục QLTT, Pháp chế về lĩnh vực ATTP ngành Công thương (Phòng KTAT – MT chuẩn bị nội dung).

 -  PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: Họp BCĐ sản xuất kinh doanh giỏi tại UBND Tỉnh.

Thứ ba, ngày 24 tháng 11:

   -  GĐ Huỳnh Văn Gành: Chiều: Họp ở UBND Tỉnh.

Thứ tư, ngày 25 tháng 11:

-   GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Dự họp Ban Thường vụ huyện ủy An Biên.

Thứ năm , ngày 26 tháng 11:

-   GĐ Huỳnh Văn Gành: Dự họp Ban Thường vụ huyện ủy Kiên Hải.

Thứ sáu, ngày 27 tháng 11:

-   GĐ Huỳnh Văn Gành: Chiều: Họp Đảng ủy – giao ban.

   -  PGĐ Lê Thị Nhứt: Chiều: Họp Đảng ủy – giao ban.

   -  PGĐ Lâm Thanh Hùng: Chiều: Họp Đảng ủy – giao ban.

   -  PGĐ Lương Quốc Bình: Chiều: Họp Đảng ủy – giao ban.

Thứ bảy, chủ nhật,  ngày 28, 29 tháng 11: Nghỉ

Thứ hai, ngày 30 tháng 11:

-   GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Họp Chi bộ.

Chiều: Dự họp thường kỳ tháng 11/ 2015 tại UBND Tỉnh.

  * Những buổi và ngày không liệt kê trong lịch làm việc này: BGĐ Sở xử lý công việc tại cơ quan./.
  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018