THÔNG BÁO Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang (từ ngày 22/ 8/ 2016 đến ngày 31/ 8/ 2016)

22/08/2016 | 00:00:00

Thứ hai, ngày 22 tháng 8:

  - GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Dự họp ở UBND Tỉnh.

- PGĐ Lê Thị Nhứt: Tham gia Đoàn giám sát HĐND Tỉnh làm việc với Sở Nông Nghiệp, Sở Y Tế.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Diễn tập quân sự tại Hà Tiên.

  - PGĐ Lương Quốc Bình: Sáng: Công tác huyện Giồng Riềng.

Thứ ba, ngày 23 tháng 8:

  - GĐ Huỳnh Văn Gành: Chiều: Dự họp ở UBND Tỉnh.

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Chiều: Tiếp đoàn giám sát HĐND Tỉnh về ATVSTP.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Diễn tập quân sự tại Hà Tiên.

  - PGĐ Lương Quốc Bình: Sáng: Họp Ban Tổ chức năm du lịch quốc gia.

Thứ tư, ngày 24 tháng 8:

  - GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Dự họp giao ban Chi cục QLTT.

Thứ năm, ngày 25 tháng 8:

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Chiều: Dự họp Trung tâm xúc tiến đầu tư TM – DL  

Thứ sáu, ngày 26 tháng 8:

  - GĐ Huỳnh Văn Gành: Chiều: Họp Đảng ủy – giao ban.

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Chiều: Họp Đảng ủy – giao ban.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Chiều: Họp Đảng ủy – giao ban.

  - PGĐ Lương Quốc Bình: Chiều: Họp Đảng ủy – giao ban.

Thứ bảy, chủ nhật,  ngày 27, 28 tháng 8: Nghỉ

Thứ hai, ngày 29 tháng 8:

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Sáng: Dự lớp tập huấn về Hội nhập kinh tế quốc tế ( đến hết ngày 31 / 8/ 2016).

Thứ ba, ngày 30 tháng 8:

  - GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Dự họp Thường kỳ UBND Tỉnh.

Thứ tư, ngày 31 tháng 8:

  - GĐ Huỳnh Văn Gành: Chiều: Họp Chi bộ.

  - PGĐ Lương Quốc Bình: Sáng: Họp Chi bộ và giao ban TTKC.

* Những buổi và ngày không liệt kê trong lịch làm việc này : Ban GĐ xử lý công việc tại cơ quan

  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018