THÔNG BÁO Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang (từ ngày 22/5/2017 đến ngày 31/5/2017)

22/05/2017 | 00:00:00

Thứ Ba, ngày 23 tháng 5:

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: 08h Họp thẩm định thông qua Đề án thu tiền sử dụng hạ tầng tiện ích tại Khu công nghiệp Thạnh Lộc, tại phòng họp số 2, Văn phòng UBND tỉnh.

Thứ Tư, ngày 24 tháng 5:

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Chiều: 15h Làm việc với Tập đoàn Xuân Thành về bổ sung quy hoạch vùng nguyên liệu đá vôi để phục vụ cho Nhà máy sản xuất Xi măng dự kiến đầu tư tại huyện Kiên Lương tại Phòng họp số 02, Văn phòng UBND tỉnh.

Thứ Năm, ngày 25 tháng 5:

  - GĐ Ngô Công Tước: Sáng: 10h 30 Làm việc với Công ty TNHH Hwaseung Vina tại phòng khách A, trụ sở Tỉnh ủy.

Chiều: 14h Làm việc với Đoàn khảo sát của VP TW đảng, Hội trường A, Trụ sở Tỉnh ủy.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: 07h 30 Họp thống nhất số liệu 6 tháng 2017 và dự kiến 6 tháng cuối năm 2017, Hội trường Cục Thống kê.

Chiều: 08h Họp xử lý vướng mắc việc hoàn trả chi phí chuẩn bị đầu tư các dự án do di dời để thực hiện Dự án cáp treo và quần thể vui chơi giải trí biển Hòn Thơm - Phú Quốc, Phòng họp số 02, Văn phòng UBND tỉnh.

Thứ Sáu, ngày 26 tháng 5:

  - GĐ Ngô Công Tước: Sáng: 08h Họp thành viên UBND tỉnh thông qua văn bản trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 4 tại Hội trường C, Văn phòng UBND tỉnh.

Thứ Bảy, Chủ nhật, ngày 27, 28 tháng 5: Nghỉ

Thứ Hai, ngày 29 tháng 5:

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Chiều: 13h 30 Họp HĐTĐ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 2017, Hội trường Sở Kế hoạch - Đầu tư.

Thứ Ba, ngày 30 tháng 5:

  - GĐ Ngô Công Tước: Sáng: 7h 30 Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5/2017 tại Hội trường C, Văn phòng UBND tỉnh.

Thứ Tư, ngày 31 tháng 5:

  - GĐ Ngô Công Tước: Sáng: 08h Hội nghị trực tuyến về phân tích chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2016, Hội trường C, Văn phòng UBND tỉnh.

Chiều: 14h Họp Tiểu ban nghiên cứu chuyên đề về cơ chế, chính sách Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Phú Quốc tại Phòng họp số 02, Văn phòng UBND tỉnh.

* Những buổi và ngày không liệt kê trong lịch làm việc này: Ban GĐ xử lý công việc tại cơ quan ./.                   

  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018