THÔNG BÁO Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang (từ ngày 22/02/2017 đến ngày 28/02/2017)

19/02/2017 | 00:00:00

Thứ Tư, ngày 22 tháng 02:

  - GĐ Ngô Công Tước: Chiều: Làm việc với tập đoàn điện lực, cùng chủ tịch UBND Tỉnh tại Phú Quốc.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Chiều: Dự họp BCĐ Chương trình mục tiêu quốc gia tại UBND Tỉnh.

Thứ Năm, ngày 23 tháng 02:

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Sáng: 8h Làm việc với phòng Xuất nhập khẩu.

Thứ Sáu, ngày 24 tháng 02:

  - GĐ Ngô Công Tước: Chiều: Họp thông qua qui chế chi tiêu nội bộ tại Sở.

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Sáng: Giám sát BCĐ VS ATTP huyện Giồng Riềng.

Chiều: Họp thông qua qui chế chi tiêu nội bộ tại Sở.

- PGĐ Lâm Thanh Hùng: Chiều: Dự kiến thông qua điều chỉnh Quy hoạch phát triển công nghiệp tại UBND Tỉnh.

Thứ Bảy, Chủ nhật, ngày 25, 26 tháng 02: Nghỉ

Thứ Hai, ngày 27 tháng 02:

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Sáng: V/v trao đổi thực hiện chuyên đề "kiên giang: PCI và sự phát triển kinh tế" Lúc 8h,ngày 27/2/2017 tại TTXTĐTTMDL.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: Làm việc với Lãnh đạo Sở Kế hoạch Đầu tư về Chỉnh sửa Quy hoạch phát triển công nghiệp tại Sở KH - ĐT.

Chiều:

Thứ Ba, ngày 28 tháng 02:

  - GĐ Ngô Công Tước: Chiều: Họp Đảng Ủy, họp giao ban

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Sáng: Đi công tác huyện Hòn Đất.

Chiều: Họp Đảng Ủy, họp giao ban

- PGĐ Lâm Thanh Hùng: Chiều: Họp Đảng Ủy, họp giao ban

* Những buổi và ngày không liệt kê trong lịch làm việc này: Ban GĐ xử lý công việc tại cơ quan ./.                   

  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018