THÔNG BÁO Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang (từ ngày 19/6/2017 đến ngày 30/6/2017)

19/06/2017 | 00:00:00

Thứ Hai, ngày 19 tháng 6:

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Chiều: 13h 30 Họp Hổi đồng khoa học chuyên ngành cấp tỉnh về đánh giá nghiêm thu đề tài TFP, Sở Khoa học và Công nghệ.

Thứ Ba, ngày 20 tháng 6:

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Đi khảo sát địa điểm xây dựng dự an năng lượng mặt trời ở Hà Tiên và Giang Thành.

Thứ Tư, ngày 21 tháng 6:

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Sáng: Làm việc với các sở, ngành liên quan, bàn giải pháp chống buôn lậu qua biên giới.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: Đi Công Tác huyện Phú Quốc.

Thứ Năm, ngày 22 tháng 6:

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Dự họp thống nhất hướng tuyến điện 220KV Kiên Lương - Phú Quốc, Hội trường UBND huyện Phú Quốc.

Thứ Sáu, ngày 23 tháng 6:

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: 7h 30 Hội nghị khảo sát, tham gia ý kiến vào dự thảo Luật Quốc phòng (sửa đổi), Hội trường C, Văn phòng UBND tỉnh.

Chiều: 14h Họp Tổ thẩm định đề án khuyến công địa phương, Phòng số 2 SCT.

Thứ Bảy, Chủ nhật, ngày 24, 25 tháng 6: Nghỉ

Thứ Hai, ngày 26 tháng 6:

  - GĐ Ngô Công Tước: Sáng: Họp Ban thường vụ Tỉnh ủy.

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Sáng: họp thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh về tình hình KTXH tỉnh 06 tháng cuối năm 2017.

Thứ Năm, ngày 29 tháng 6:

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Sáng: HN trực tuyến phổ biến, quán triệt NQTW5 khóa XI.

Chiều: Dự buổi làm việc với Công ty TNHH Mitsubishi Corporation Việt Nam về tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh Kiên Giang.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Đi công tác Hà Nội.

Thứ Sáu, ngày 30 tháng 6:

  - GĐ Ngô Công Tước: Sáng: HN BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 8.

* Những buổi và ngày không liệt kê trong lịch làm việc này: Ban GĐ xử lý công việc tại cơ quan ./.                   

  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018