Thông báo lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang (từ ngày 17/8/2015 đến ngày 31/8/2015)

18/08/2015 | 00:00:00

Thông báo lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang (từ ngày 17/8/2015 đến ngày 31/8/2015)

THÔNG BÁO

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang

( từ ngày 17 / 8 /2015 đến ngày 31 / 8 /2015)

----------------------

Thứ hai, ngày 17 tháng 8:

-   GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống

Công an Nhân dân Việt Nam tại Tỉnh ủy.

   - PGĐ Lê Thị Nhứt: Chiều: Họp với các Sở, ngành đề xuất khen thưởng Doanh nhân tiêu biểu khu vực ĐBSCL năm 2015.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Chiều: 13h30 Dự họp BCĐ An toàn vệ sinh thực phẩm tại Sở Y tế.

  - PGĐ Lương Quốc Bình: Tham gia cùng đoàn UBND Tỉnh làm việc với huyện Vĩnh Thuận về tình hình xây dựng cơ bản.

Thứ ba, ngày 18 tháng 8:

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng, Chiều : Đi chấm thi các giải pháp về sáng kiến khoa học tại các cơ sở.

Thứ tư, ngày 19 tháng 8:

-   GĐ Huỳnh Văn Gành: Chiều: Dự Đại hội Đảng bộ huyện An Biên.

   - PGĐ Lê Thị Nhứt: Dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Tỉnh ( hết ngày 21/ 8/ 2015).

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: Họp Tổ chấm thi sáng kiến khoa học.

Chiều: Dự Đại hội Đảng bộ các cơ quan cấp Tỉnh ( hết ngày 21 / 8/ 2015).

  - PGĐ Lương Quốc Bình: Chiều: Dự Đại hội Đảng bộ các cơ quan cấp Tỉnh. ( hết ngày 21 / 8/ 2015).

Thứ năm, ngày 20 tháng 8:

-   GĐ Huỳnh Văn Gành: Chiều: Dự Đại hội Đảng bộ huyện An Biên.

Thứ sáu, ngày 21 tháng 8:

-   GĐ Huỳnh Văn Gành: Chiều: Dự Đại hội Đảng bộ huyện An Biên.   

Thứ bảy, chủ nhật – ngày 22, 23 tháng 8: Nghỉ

Thứ hai, ngày 24 tháng 8:

-   GĐ Huỳnh Văn Gành: Chiều: Dự họp ở UBND Tỉnh.

   -  PGĐ Lương Quốc Bình: Sáng: Tiếp xúc cử tri xã Nam Du – Kiên Hải.

Thứ ba, ngày 25 tháng 8:

-   GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Dự họp Ban Thường vụ huyện An Biên.

   -  PGĐ Lâm Thanh Hùng: Chiều: Họp BCĐ chuyển đổi hợp tác xã theo Luật HTX.

   -  PGĐ Lương Quốc Bình: Sáng: Tiếp xúc cử tri xã An Sơn – Kiên Hải.

Chiều: Tiếp xúc cử tri xã Lại Sơn – Kiên Hải.

Thứ tư, ngày 26 tháng 8:

-   GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Dự họp Ban Thường vụ huyện ủy Kiên Hải.   

   -  PGĐ Lương Quốc Bình: Chiều: Tiếp xúc cử tri xã Hòn Tre – Kiên Hải.

Thứ năm , ngày 27 tháng 8:

- GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Họp Ban Thường vụ - BCH Đảng ủy và họp giao ban.

   -  PGĐ Lê Thị Nhứt: Dự Hội nghị Ngành Công Thương các Tỉnh, thành phố Khu vực phía nam tại Cần Thơ ( đến hết ngày 28 / 8/ 2015).

   -  PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: Họp Ban Thường vụ - BCH Đảng ủy và họp giao ban.

  -  PGĐ Lương Quốc Bình: Sáng: Họp Ban Thường vụ - BCH Đảng ủy và họp giao ban.

Thứ sáu, ngày 28 tháng 8:

-     GĐ Huỳnh Văn Gành: Chiều: Dự họp Thường kỳ tháng 8/2015 ở UBND Tỉnh.

   -  PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: Họp nhóm nghiên cứu đề tài khoa học, Thông qua các chuyên đề.

Thứ bảy, chủ nhật - ngày 29, 30 tháng 8: Nghỉ

Thứ hai, ngày 31 tháng 8:

 GĐ Huỳnh Văn Gành: Chiều: Họp Chi bộ.   
                                                                      

TB 753.pdf
  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018