THÔNG BÁO Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang (từ ngày 16/9/2016 đến ngày 23/9/2016)

20/09/2016 | 00:00:00

Thứ Sáu, ngày 16 tháng 9:

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Tiếp Đoàn kiểm tra Bảo vệ bí mật nhà nước Bộ Công an.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: 8h Họp tại UBND Tỉnh về dự án đầu tư nâng cấp cảng cá Tắc Cậu.

Thứ bảy, chủ nhật,  ngày 17, 18 tháng 9: Nghỉ

Thứ Hai, ngày 19 tháng 9:

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Giám sát Ban chỉ đạo An toàn thực phẩm thị xã Hà Tiên.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: Dự hội thảo về đánh giá tác động môi trường chiến lược tại Cần Thơ.

Thứ Ba, ngày 20 tháng 9:

  - GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Họp giao ban Quản lý thị trường.

  - PGĐ Lương Quốc Bình: Sáng: Công tác huyện An Biên & An Minh cùng  Trung tâm khuyến công.

Thứ Tư, ngày 21 tháng 9:

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Đi công tác Campuchia với Đoàn tỉnh.

Thứ Năm, ngày 22 tháng 9:

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Đi công tác Campuchia với Đoàn tỉnh.

Thứ Sáu, ngày 23 tháng 9:

  - GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Dự làm việc với Chủ tịch UBND Tỉnh tại Sở Nông nghiệp và PTNT.

Chiều: Đi công tác huyện An Biên.

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Đi công tác Campuchia với Đoàn tỉnh.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: 8h họp tại Sở Tài nguyên - Môi trường về đánh giá tác động môi trường đầu tư hạ tầng Đảo Thổ Chu.

* Những buổi và ngày không liệt kê trong lịch làm việc này: Ban GĐ xử lý công việc tại cơ quan ./.

  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018