THÔNG BÁO Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang (từ ngày 16/4/2016 đến ngày 24/04/2016)

27/04/2016 | 00:00:00

Thứ bảy, chủ nhật,  ngày 16, 17 tháng 4: Nghỉ

Thứ hai, ngày 18 tháng 4: Nghỉ bù Giổ Tổ Hùng Vương

Thứ ba, ngày 19 tháng 4:

  - GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Làm việc với tổng giám đốc công ty điện lực Miền Nam tại UBND Tỉnh.

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Sáng: Triển khai việc thực hiện hợp đồng liên kết tiêu thụ lúa gạo năm 2016.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: Họp tại UBND Tỉnh về giá vé tàu vận chuyển hành khách đường biển.

  - PGĐ Lương Quốc Bình: Sáng: Kiểm tra công tác chuẩn bị Bầu cử của đơn vị số 1 (phường An Hòa, An Bình, Rạch Sỏi, Vĩnh Hiệp)

Thứ tư, ngày 20 tháng 4:

  - GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Đi công tác các xã Đảo huyện Kiên Hải với Đoàn chủ tịch UBND Tỉnh.

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Sáng: Họp Hội đồng thẩm định Dự án rà soát, điều chỉnh qui hoạch nông nghiệp – nông thôn gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Chiều: Họp tại UBND Tỉnh về tổng kết 5 năm xây dựng nông thôn mới.

  - PGĐ Lương Quốc Bình: Sáng: Dự hội thảo đề án Hỗ trợ cơ sở cơ khí Quốc Hùng huyện Tân Hiệp.

Thứ năm, ngày 21 tháng 4:

 - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: Đi công tác Khánh Hòa đến hết ngày 23 tháng 4 năm 2016.

  - PGĐ Lương Quốc Bình: Chiều: Làm việc với các nhà đầu tư Khu công nghiệp Thạnh Lộc.

Thứ sáu, ngày 22 tháng 4:

  - GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Dự Hội thao ngành Công Thương tại Văn phòng Sở.

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Sáng: Dự Hội thao ngành Công Thương tại Văn phòng Sở.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: Hội nghị tại Khánh Hòa.

Thứ bảy, chủ nhật,  ngày 23, 24 tháng 4: Nghỉ

  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018