THÔNG BÁO Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang (từ ngày 16/12/2016 đến ngày 23/12/2016)

21/12/2016 | 00:00:00

Thứ Sáu, ngày 16 tháng 12:

  - GĐ Ngô Công Tước: Chiều: Họp UBND Tỉnh.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Đi tham quan Dubai đến ngày 19/12/2016.

  - PGĐ Lương Quốc Bình: Đi công tác Hà Nội tới ngày 22/12/2016.

Thứ bảy, chủ nhật,  ngày 17, 18 tháng 12: Nghỉ

Thứ Hai, ngày 19 tháng 12:

  - GĐ Ngô Công Tước: Chiều: Làm việc với các huyện, phòng Quản lý thương mại, các đơn vị, Co.opmart đưa hàng về nông thôn tết Nguyên Đán.

Thứ Ba, ngày 20 tháng 12:

  - GĐ Ngô Công Tước: Sáng: Dự lễ công nhận huyện Tân Hiệp đạt Nông Thôn mới.

Thứ Năm, ngày 22 tháng 12:

  - GĐ Ngô Công Tước: Sáng: Dự Viếng nghĩa trang liệt sĩ.

Chiều: Dự kỷ niệm ngày Quân đội nhân dân Việt Nam tại Tỉnh đội.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: Họp tại UBND Tỉnh thông qua văn bản qui phạm pháp luật.

Chiều: Dự họp Tổng kết 5 năm nông dân thi đua sản xuất giỏi tại huyện An Biên.

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Sáng: Thông qua dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW (Thành phần: Ban Giám đốc Sở, Trưởng các phòng ban đơn vị trực thuộc).

Thứ Sáu, ngày 23 tháng 12:

  - GĐ Ngô Công Tước: Chiều: Dự kiến di họp TP. Hồ Chí Minh.

Liên quan với xuất khẩu nông sản (ngày 24/12/2016).

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Dự hội nghị tổng kết năm Liên Minh Hợp tác xã tại hội trường Bưu điện Tỉnh.

* Những buổi và ngày không liệt kê trong lịch làm việc này: Ban GĐ xử lý công việc tại cơ quan ./.

  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018