THÔNG BÁO Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang (từ ngày 16/11/2016 đến ngày 22/11/2016)

16/11/2016 | 00:00:00

Thứ Tư, ngày 16 tháng 11:

  - GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Họp BCH Đảng ủy triển khai KH tự phê bình và phê bình 2016.

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Sáng: Họp BCH Đảng ủy triển khai KH tự phê bình và phê bình 2016.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: Họp BCH Đảng ủy triển khai KH tự phê bình và phê bình 2016.

  - PGĐ Lương Quốc Bình: Tham gia Hội chợ tại Bến Tre.

Thứ Năm, ngày 17 tháng 11:

  - GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Đi công tác huyện Giang Thành - Dự họp giao ban Chi cục Quản lý thị trường.

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Sáng: Họp Đại hội phụ nữ Tỉnh.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Đi công tác huyện Giang Thành.

  - PGĐ Lương Quốc Bình: Tham gia Hội chợ tại Bến Tre.

Thứ Sáu, ngày 18 tháng 11:

  - GĐ Huỳnh Văn Gành: Dự Hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa với các Sở Công thương khu vực ĐBSCL tại UBND Tỉnh.

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Dự Hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa với các Sở Công thương khu vực ĐBSCL tại UBND Tỉnh.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Dự Hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa với các Sở Công thương khu vực ĐBSCL tại UBND Tỉnh.

  - PGĐ Lương Quốc Bình: Dự Hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa với các Sở Công thương khu vực ĐBSCL tại UBND Tỉnh.

Thứ bảy, chủ nhật,  ngày 19, 20 tháng 11: Nghỉ

Thứ Hai, ngày 21 tháng 11:

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: 8h Họp phòng Quản lý công nghiệp đánh giá thực hiện công tác 2016 và Kế hoạch 2017.

Thứ Ba, ngày 22 tháng 11:

  - GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Kiểm tra nội dung tự phê bình và tổng kết năm 2016.

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Sáng: Kiểm tra nội dung tự phê bình và tổng kết năm 2016.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: Kiểm tra nội dung tự phê bình và tổng kết năm 2016.

  - PGĐ Lương Quốc Bình: Sáng: Kiểm tra nội dung tự phê bình và tổng kết năm 2016.

* Những buổi và ngày không liệt kê trong lịch làm việc này: Ban GĐ xử lý công việc tại cơ quan ./.

  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018