THÔNG BÁO Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang ( từ ngày 16 / 11 /2015 đến ngày 22 / 11 /2015)

18/11/2015 | 00:00:00

Thứ hai, ngày 16 tháng 11:

   -  PGĐ Lê Thị Nhứt: Chiều: Làm việc với Đoàn kiểm tra về cải cách thủ tục hành chánh.

   - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Chiều: 14h Dự Hội nghị trực tuyến của UBND Tỉnh triển khai kế hoạch ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn.

Thứ ba, ngày 17 tháng 11:

-   GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Họp ở UBND Tỉnh.

Chiều: Họp ở Sở Xây dựng

   -  PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: 8h Hội thảo khoa học góp ý chuyên đề xây dựng chương trình KHCN ngành công thương.

   -  PGĐ Lương Quốc Bình: Chiều làm việc với Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch.

Thứ tư, ngày 18 tháng 11:

 -  GĐ Huỳnh Văn Gành: Họp ở UBND Tỉnh.

Thứ năm , ngày 19 tháng 11:

-     GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Họp BCĐ thực hiện chánh sách phát triển thủy

sản tại UBND Tỉnh.

Chiều: Họp Thông qua đề án trung tâm nghề cá tại UBND Tỉnh.

    -  PGĐ Lê Thị Nhứt: Sáng: Dự Hội nghị triển khai kế hoạch điều tra chỉ số năng lực cạnh tranh tại UBND Tỉnh.

    -  PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: Dự họp tại UBND Tỉnh về xác định vị trí xây dựng nhà máy xử lý rác thải.

Chiều: 13h30 Họp tại Ban Dân tộc làm việc với Đoàn công tác Hội đồng Dân tộc – Quốc hội.

    -  PGĐ Lương Quốc Bình: Đi tiếp xúc cử tri huyện Kiên Hải ( hết ngày 20/11/2015).

Thứ sáu, ngày 20 tháng 11:

-    GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Dự họp giao ban ở Chi cục QLTT.

   -  PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: 8h Họp phòng QL công nghiệp đánh giá công chức 2015.

Thứ bảy, chủ nhật,  ngày 21, 22 tháng 11: Nghỉ
  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018