THÔNG BÁO Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang (từ ngày 16/10/2016 đến ngày 23/10/2016)

16/10/2016 | 00:00:00

Chủ nhật, ngày 16 tháng 10: Nghỉ

Thứ Hai, ngày 17 tháng 10:

  - PGĐ Lương Quốc Bình: Chiều: Hội nghị UBND Tỉnh thông qua đề án Phố đi bộ TP. Rạch Giá.

Thứ Ba, ngày 18 tháng 10:

  - GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Dự họp với thường trực Tỉnh ủy - Làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy Giang Thành.

Chiều: Họp Hội đồng thẩm định Kho xăng dầu tại Văn phòng Sở (Phòng Quản lý Thương mại chuẩn bị nội dung).

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Chiều: 14 giờ Tham gia Đoàn Chủ tịch UBND Tỉnh làm việc với Sở Kế hoạch - Đầu tư.

  - PGĐ Lương Quốc Bình: Sáng: Họp tổ thẩm định đề án khuyến công của năm 2016

Chiều: Làm việc với Sở Công Thương tỉnh Bến Tre.

Thứ Tư, ngày 19 tháng 10:

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Sáng: Tập huấn Thông tin các Hiệp định trương mại tự do tại TX. Hà Tiên.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Dự Hội đồng thẩm định Kế hoạch sử dụng đất 2017 của các huyện.

  - PGĐ Lương Quốc Bình: Chiều: Họp UBND Tỉnh.

Thứ Năm, ngày 20 tháng 10:

  - GĐ Huỳnh Văn Gành: Chiều: Đi công tác huyện Gò Quao (Phòng Quản lý năng lượng, Ban quản lý cùng dự).

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Sáng: Dự Hội nghị sơ kết công tác quí III Đảng ủy khối cơ quan cơ quan tỉnh.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: Dự Hội đồng thẩm định Kế hoạch sử dụng đất 2017 của các huyện.

Chiều: Tiếp đoàn Sở Công Thương Cà Mau.

  - PGĐ Lương Quốc Bình: Sáng: Họp với Sở Công Thương An Giang.

Thứ Sáu, ngày 21 tháng 10:

  - GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Dự họp giao ban Chi cục Quản lý thị trường.

  - PGĐ Lương Quốc Bình: Sáng: Đi dự Hội chợ tỉnh Bến Tre cùng Trung tâm khuyến công.

Thứ bảy, chủ nhật, ngày 22, 23 tháng 10: Nghỉ

* Những buổi và ngày không liệt kê trong lịch làm việc này: Ban GĐ xử lý công việc tại cơ quan ./.   

  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018