THÔNG BÁO Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang (từ ngày 16/02/2017 đến ngày 21/02/2017)

19/02/2017 | 00:00:00

Thứ Năm, ngày 16 tháng 02:

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Đi công tác huyện Phú Quốc.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: 8h Họp Lấy ý kiến các ngành cho dự thảo Kế hoạch phối hợp tổ chức thực hiện giờ trái đất tại Sở.

Thứ Sáu, ngày 17 tháng 02:

  - GĐ Ngô Công Tước: Sáng: Họp tổng kết tư phê bình tại Huyện Ủy Tân Hiệp.

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Làm việc với UBND huyện Giồng Riềng.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: 8 h Họp lấy ý kiến các ngành cho dự thảo Kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất tỉnh Kiên Giang tại Hội trường Sở.

Chiều: 13h 30 Họp Tổ thương trực chỉ đạo rà soát danh sách doanh nghiệp 2017. Hội trường nhỏ Cục thống kế (647A Nguyễn Trung Trực, Rạch Giá).

Thứ Bảy, Chủ nhật, ngày 18, 19 tháng 02: Nghỉ

Thứ Hai, ngày 20 tháng 02:

  - GĐ Ngô Công Tước: Sáng: Họp tại Văn phòng UBND Tỉnh.

Chiều: 14 h họp thông qua đề án phát triển mạng lưới cộng tác viên khuyến công, VP sở.

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Chiều: 14h Dự họp cùng TT UBND tỉnh làm việc với TT xúc tiến ĐT-TM-DL.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Chiều: Dự họp thông qua đề án xây dựng mạng lưới công tác viên của TTKC tại Sở.

Thứ Ba, ngày 21 tháng 02:

  - GĐ Ngô Công Tước: Sáng: 8 h Họp UBND Tỉnh về Ban Quản lý.

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Chiều: 14h Làm việc với Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kiên Giang, Phòng họp số 02, Văn phòng UBND tỉnh.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: 9h Cùng với BCĐ Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật và công nghệ làm việc tại UBND huyện Kiên Lương.

Chiều: 14h Cùng với BCĐ Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật và công nghệ làm việc tại UBND huyện Hòn Đất.

* Những buổi và ngày không liệt kê trong lịch làm việc này: Ban GĐ xử lý công việc tại cơ quan ./.                   
  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018