THÔNG BÁO Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang (từ ngày 16/01/2017 đến ngày 31/01/2017)

16/01/2017 | 00:00:00

Thứ Hai, ngày 16 tháng 01:

  - GĐ Ngô Công Tước: Đi chúc tết các huyện đảo.

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Sáng: 7h 30 Họp UBND Tỉnh.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: Họp tại UBND Tỉnh.

  - PGĐ Lương Quốc Bình: Sáng: Làm việc với Trung tâm khuyến công.

Chiều: Dự tổng kết trung tâm xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch.

Thứ Ba, ngày 17 tháng 01:

  - GĐ Ngô Công Tước: Xử lý công việc tại cơ quan.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: Họp tại UBND Tỉnh.

Thứ Tư, ngày 18 tháng 01:

  - GĐ Ngô Công Tước: Sáng: Thông qua đề án thành lập đặt khu kinh tế Phú Quốc tại UBND Tỉnh.

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Chiều: Họp tổng kết tại Ngân hàng nhà nước.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Chiều: Họp với các ngành lấy ý kiến về công trình điện đảo Phú Quốc.

  - PGĐ Lương Quốc Bình: Nghiệm thu đề án khuyến công tại Châu Thành.

Thứ Năm, ngày 19 tháng 01:

  - GĐ Ngô Công Tước: Sáng: Họp mặt đầu xuân tại Văn phòng Tỉnh ủy.

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Sáng: Họp tại Hội nông dân.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Chiều: Công tác tại huyện Giang Thành.

Thứ Sáu, ngày 20 tháng 01:

  - GĐ Ngô Công Tước: Sáng: Khánh thành đường điện Lại Sơn tại Kiên Hải.

Thứ bảy, chủ nhật, ngày 21, 22 tháng 01: Nghỉ

Thứ Ba, ngày 24 tháng 01:

  - GĐ Ngô Công Tước: Sáng: Hội nghị công chức, viên chức, lao động Sở Công Thương năm 2017.

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Sáng: Hội nghị công chức, viên chức, lao động Sở Công Thương năm 2017.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: Hội nghị công chức, viên chức, lao động Sở Công Thương năm 2017.

  - PGĐ Lương Quốc Bình: Sáng: Hội nghị công chức, viên chức, lao động Sở Công Thương năm 2017.

Nghĩ tết từ 26 tháng 01 năm 2017 đến 31 tháng 01 năm 2017

* Những buổi và ngày không liệt kê trong lịch làm việc này: Ban GĐ xử lý công việc tại cơ quan ./.

  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018