THÔNG BÁO Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang (từ ngày 15/ 8/ 2016 đến ngày 21/ 8/ 2016)

22/08/2016 | 00:00:00

Thứ hai, ngày 15 tháng 8:

  - GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Dự khai mạc lớp học Thanh tra chuyên ngành Công thương do Bộ Công Thương tổ chức tại Chi cục QLTT.

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Sáng: Họp UBND Tỉnh xác định vị trí xây dựng bãi tập kết hàng hóa ở cửa khẩu Hà Tiên.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: Họp UBND Tỉnh về đổi mới HTX.

Thứ ba, ngày 16 tháng 8:

  - GĐ Huỳnh Văn Gành: Chiều: Dự mở thầu xây dựng các công trình điện bơm tác sản xuất nông nghiệp do BQL Dự án tổ chức tại Văn phòng Sở.

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Sáng: Họp Tỉnh ủy .

Thứ tư, ngày 17 tháng 8:

  - GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Dự tiếp Đoàn Đại biểu Lào tại VP UBND Tỉnh.

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Sáng: Đi công tác Hà Nội ( đến hết ngày 18/ 8/ 2016).

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: 8h Họp UBND Tỉnh về công tác cải cách hành chính.

  - PGĐ Lương Quốc Bình: Sáng: Công tác huyện Châu Thành.

Thứ năm, ngày 18 tháng 8:

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng:  Diễn tập quân sự tại Hà Tiên.

  - PGĐ Lương Quốc Bình: Chiều: Họp Sở Lao Động Thương Binh – Xã Hội.

Thứ sáu, ngày 19 tháng 8:

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Sáng: Dự họp BCĐ liên ngành về ATVSTP.

  - PGĐ Lương Quốc Bình: Họp Sở Giao Thông Vận Tải.

Thứ bảy, chủ nhật,  ngày 20, 21 tháng 8: Nghỉ

* Những buổi và ngày không liệt kê trong lịch làm việc này : Ban GĐ xử lý công việc tại cơ quan

  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018