THÔNG BÁO Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang (từ ngày 15/5/2017 đến ngày 21/5/2017)

15/05/2017 | 00:00:00

Thứ Hai, ngày 15 tháng 5:

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Chiều: 13h 30 Họp tại Tỉnh Ủy về Mời họp BCĐ diễn tập QS tỉnh, HTA Tỉnh Ủy.

Thứ Ba, ngày 16 tháng 5:

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: 7h 30 Dự Đại hội Chi Bộ Khối Kỷ Thuật, Hội Trường Sở Công thương.

Thứ Tư, ngày 17 tháng 5:

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: 7h30 Họp trực tuyến với Chính phủ về "Đồng hành cùng doanh nghiệp", HTC UBND tỉnh.

Chiều: 14h Làm Việc với EVNSPC chuẩn bị họp tổng kết điện Miền Nam, Phòng họp số 2.

Thứ Năm, ngày 18 tháng 5:

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: 8h HN trực tuyến sơ kết 01 năm thực hiện CT 05 của Bộ ct, Hội trường Viễn thông Kiên Giang (tầng 4) 25 Điện Biên Phủ, Vĩnh Quang, RG, Kiên Giang.

Chiều: 13h 30 Dự họp nghe báo cáo nhanh kết quả NQTW5, Hội trường TU.

Thứ Sáu, ngày 19 tháng 5:

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng:8h Dự họp thẩm định nghề truyền thống, Hội trương sở Nông Nghiệp.

Thứ Bảy, Chủ nhật, ngày 20, 21 tháng 5: Nghỉ

  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018