THÔNG BÁO Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang (từ ngày 15/4/2017 đến ngày 23/4/2017)

14/04/2017 | 00:00:00

Thứ Bảy, Chủ nhật, ngày 15, 16 tháng 4: Nghỉ

Thứ Hai, ngày 17 tháng 4:

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Chiều: 13:30 Dự họp tại Hội trường Huyện ủy huyện Tân Hiệp.

Thứ Ba, ngày 18 tháng 4:

  - GĐ Ngô Công Tước: Khảo sát phát triển du lịch Kiên lương ,Hà tiên, U minh thượng đến ngày 20/4.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: 08:00 Dự họp làm việc với Cty Cổ phần Phú Gia về đầu tư điện cho các đảo và điện chiếu sáng đô thị tại P2 UBND tỉnh.

Chiều: 14:00 Họp các ngành lấy ý kiến xác định hướng tuyến đường dây 110kv Nam, Bắc Phu Quốc tại Hội trường Sở Công thương KG.

Thứ Tư, ngày 19 tháng 4:

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: 08:00 Họp Hội đồng thẩm định Qui hoạch phát triển công nghiệp tại HTB UBND tỉnh

Thứ Năm, ngày 20 tháng 4:

  - GĐ Ngô Công Tước: Chiều: 13:30 họp BCĐ nghiên cứu chuyên đề Đề án thành lập đơn vị hành chính Phú quốc tại Hội trường A, Tỉnh ủy.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Chiều: 14:00 Đi công tác Giồng Riềng, cùng BTC Hội thi sáng tạo kỹ thuật làm việc với UBND huyện Giồng Riềng.

Thứ Sáu, ngày 21 tháng 4:

  - GĐ Ngô Công Tước: Hội nghị triển khai DA chuyển đổi Nông nghiệp tại VP UBND tỉnh.

- PGĐ Lâm Thanh Hùng: 07:00 Dự lễ công nhận xã nông thôn mới Hòa Thuận, Giồng Riềng.

Thứ Bảy, Chủ nhật, ngày 22, 23 tháng 4: Nghỉ

  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018