THÔNG BÁO Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang (từ ngày 12/6/2017 đến ngày 18/6/2017)

12/06/2017 | 00:00:00

Thứ Hai, ngày 12 tháng 6:

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: 07h 30 Họp Tiểu ban Văn kiện diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Kiên Giang năm 2017, Hội trường C, Văn phòng UBND tỉnh.

Thứ Tư, ngày 14 tháng 6:

  - GĐ Ngô Công Tước: Sáng: 7h 30 Họp Thành viên UBND tỉnh thông qua văn bản trình HĐND tỉnh Kỳ họp thứ 4, tại Hội trường C, Văn phòng UBND tỉnh.

Thứ Sáu, ngày 16 tháng 6:

  - GĐ Ngô Công Tước: Đi công tác An Giang.

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Đi công tác huyện Châu Thành.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: 08h Làm việc với Tổng công ty Điện lực miền Nam, Hội trường B, Văn phòng UBND tỉnh.

Chiều: 14h Hội Thảo Vùng bờ biển Kiên Giang, Sở Tài nguyên & Môi trường.

Thứ Bảy, Chủ nhật, ngày 17, 18 tháng 6: Nghỉ
  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018