THÔNG BÁO Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang (từ ngày 09/7/2016 đến ngày 15/7/2016)

07/07/2016 | 00:00:00

Thứ bảy, chủ nhật,  ngày 09, 10 tháng 7: Nghỉ

Thứ Hai, ngày 11 tháng 7:

  - PGĐ Lương Quốc Bình: Hội nghị tỉnh Hậu Giang (BCĐ Tây Nam Bộ) về xúc tiến đầu tư.

Thứ Ba, ngày 12 tháng 7:

  - PGĐ Lương Quốc Bình: Hội nghị tỉnh Hậu Giang sơ kết 6 tháng công tác bình ổn thị trường.

Thứ Tư, ngày 13 tháng 7:

  - GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Dự họp với các doanh nghiệp nuôi tôm công nghiệp ở UBND Tỉnh.

Chiều: Dự hội nghị sơ kết với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu ở UBND Tỉnh.

  - PGĐ Lương Quốc Bình: Dự hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm huyện ủy Kiên Hải.

Thứ Sáu, ngày 15 tháng 7:

  - GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Dự họp ở UBND Tỉnh.

* Những buổi và ngày không liệt kê trong lịch làm việc này : Ban GĐ xử lý công việc tại cơ quan ./.

  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018