THÔNG BÁO Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang (từ ngày 09/02/2017 đến ngày 15/02/2017)

05/02/2017 | 00:00:00

Thứ Năm, ngày 09 tháng 02:

  - GĐ Ngô Công Tước: Chiều: 13h 30 Họp BGĐ, BCH Đảng ủy, giao ban.

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Chiều: 13h 30 Họp BGĐ, BCH Đảng ủy, giao ban.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: 7h 30 Dự kiến dự hội nghị phát động thi đua xây dựng Xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Chiều: 13h 30 Họp BGĐ, BCH Đảng ủy, giao ban.

  - PGĐ Lương Quốc Bình: Sáng: Hội nghị trực tuyến tại UBND Tỉnh.

Chiều: 13h 30 Họp BGĐ, BCH Đảng ủy, giao ban.

Thứ Sáu, ngày 10 tháng 02:

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Tham gia Đoàn UBND Tỉnh dự năm Du lịch quốc gia tại Lào Cai.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: 7h30 Chỉ đạo hoàn chỉnh dự thảo QHCN và báo cáo giải trình góp ý HĐ và PB.

Chiều: 1h 30 Họp chi bộ.

Thứ Bảy, Chủ nhật, ngày 11, 12 tháng 02: Nghỉ

Thứ Hai, ngày 13 tháng 02:

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Tham gia Đoàn UBND Tỉnh dự năm Du lịch quốc gia tại Lào Cai.

Thứ Ba, ngày 14 tháng 02:

  - GĐ Ngô Công Tước: Sáng: 8h Họp Hội đồng kiến trúc tại Sở Xây dựng.

Thứ Tư, ngày 15 tháng 02:

  - GĐ Ngô Công Tước: Sáng: 9h Họp Giao ban Chi cục quản lý thị trường tại Hòn Đất.

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Chiều: Đi công tác huyện Phú Quốc.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: 14h họp Dự họp nghe báo cáo phương án quy hoạch Cảng Rạch Giá, khu sân bay cũ và Quảng trường Tượng đài Bác Hồ Phú Quốc tại UBND Tỉnh.


* Những buổi và ngày không liệt kê trong lịch làm việc này: Ban GĐ xử lý
công việc tại cơ quan ./.                   
  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018