THÔNG BÁO Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang (từ ngày 09/01/2017 đến ngày 15/01/2017)

09/01/2017 | 00:00:00

Thứ Hai, ngày 09 tháng 01:

  - GĐ Ngô Công Tước: Sáng: Dự họp kiểm điểm Đảng ủy Sở Nội vụ.

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Họp Ban chỉ đạo Tây nam bộ tại Cần Thơ.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Chiều: 14h làm việc với phòng Quản lý công nghiệp về Kế hoạch 2017.

Thứ Ba, ngày 10 tháng 01:

  - GĐ Ngô Công Tước: Dự họp kiểm điểm Đảng ủy Sở Nội vụ.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: Dự lễ công nhận xã Nông thôn mới Thạnh Lộc, huyện Giồng Riềng.

Thứ Tư, ngày 11 tháng 01:

  - GĐ Ngô Công Tước: Dự kiến đi công tác Kiên Lương khảo sát lưới điện phục vụ môi trường thủy sản.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: 8h Dự họp Hội đồng thẩm định cấp quyền khai thác Tài nguyên tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

Chiều: 14h làm việc với phòng Kỹ thuật - An toàn - Môi trường về Kế hoạch 2017.

  - PGĐ Lương Quốc Bình: Dự nghiệm thu đề án hỗ trợ đầu tư hệ thống xử lý khí thải lò nấu gang, đồng của cơ sở Đức Phong TP. Rạch Giá.

Thứ Năm, ngày 12 tháng 01:

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: Dự lễ công nhận xã Nông thôn mới Hòa An, huyện Giồng Riềng.

  - PGĐ Lương Quốc Bình: Sáng: Dự nghiệm thu đề án hỗ trợ của cơ sở Tuấn Khanh huyện Giồng Riềng.

Thứ Sáu, ngày 13 tháng 01:

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: 08h làm việc với phòng Quản lý năng lượng về Kế hoạch 2017.

  - PGĐ Lương Quốc Bình: Sáng: Dự nghiệm thu đề án hỗ trợ của cơ sở Lư Còn Phát huyện Châu Thành.

Thứ bảy, ngày 14 tháng 01:

  - GĐ Ngô Công Tước: Từ 14/01 đến 17/01 đi chúc Tết các huyện đảo cùng đoàn Tỉnh ủy.

Chủ nhật, ngày 15 tháng 01: Nghỉ

* Những buổi và ngày không liệt kê trong lịch làm việc này: Ban GĐ xử lý công việc tại cơ quan ./.                   

  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018