THÔNG BÁO Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang (từ ngày 08/6/2016 đến ngày 15/6/2016)

06/06/2016 | 00:00:00

Thứ Tư, ngày 08 tháng 6:

  - GĐ Huỳnh Văn Gành: Chiều: Dự họp ở UBND Tỉnh.

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Sáng: Họp tại Cục thống kê.

Chiều: 14h Thông qua các ngành lấy ý kiến dự thảo Chương trình phát triển điện phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản tập trung (Phòng Quản lý năng lượng chuẩn bị).

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: 7h30 Họp Hội đồng sáng kiến tại UBND Tỉnh.

Chiều: 14h Thông qua các ngành lấy ý kiến dự thảo Chương trình phát triển điện phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản tập trung (Phòng Quản lý năng lượng chuẩn bị).

Thứ Năm, ngày 09 tháng 6:

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Họp với UB hành chính Tỉnh Kampot – Campuchia tại thị xã Hà Tiên.

Thứ Sáu, ngày 10 tháng 6:

  - GĐ Huỳnh Văn Gành: Chiều: Họp hội đồng lương cơ quan (Văn phòng chuẩn bị nội dung).

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Chiều: Họp hội đồng lương cơ quan (Văn phòng chuẩn bị nội dung).

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: 8h Thông qua các ngành lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Điều chỉnh quy hoạch công nghiệp.

Thứ bảy, chủ nhật,  ngày 11, 12 tháng 6: Nghỉ

Thứ Hai, ngày 13 tháng 6:

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Chiều: 14h làm việc với UBND huyện Châu Thành về điều chỉnh cụm công nghiệp.

Thứ Tư, ngày 15 tháng 6:

  - GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Dự họp ở UBND Tỉnh.

* Những buổi và ngày không liệt kê trong lịch làm việc này : Ban GĐ xử lý công việc tại cơ quan ./. 

  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018