THÔNG BÁO Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang (từ ngày 08/5/2017 đến ngày 14/5/2017)

08/05/2017 | 00:00:00

Thứ Hai, ngày 08 tháng 5:

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: 7h Đi Công tác huyện An Biên.

Thứ Ba, ngày 09 tháng 5:

  - GĐ Ngô Công Tước: Chiều: 14h Họp Tiểu ban nghiên cứu chuyên đề về cơ chế chính sách Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Phú Quốc, Phòng họp số 02, Văn phòng UBND tỉnh.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: 7h Đi Công tác huyện An Biên.

Thứ Năm, ngày 11 tháng 5:

  - GĐ Ngô Công Tước: Chiều: 14h dự buổi làm việc để xử lý vướng mắc về tài chính khi thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Du lịch - Thương mại Kiên Giang, Phòng họp số 2, Văn phòng UBND tỉnh.

Thứ Sáu, ngày 12 tháng 5:

  - GĐ Ngô Công Tước: Chiều: 14h Họp thống nhất phương án ứng vốn để Tổng công ty Điện lực miền Nam đầu tư điện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, Phòng họp số 2, Văn phòng UBND tỉnh.

Thứ Bảy, Chủ nhật, ngày 13, 14 tháng 5: Nghỉ

  • Hưởng ứng giờ trái đất 2018
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018