THÔNG BÁO Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang (từ ngày 08/12/2016 đến ngày 15/12/2016)

08/12/2016 | 00:00:00

Thứ Năm, ngày 08 tháng 12:

  - GĐ Ngô Công Tước: Sáng: Họp Hội đồng nhân dân Tỉnh.

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Dự họp Hội đồng nhân dân Tỉnh.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: Họp tại VNPT trực tuyến về Hội nghị báo cáo viên 12/2016.

Chiều: Đi công tác TP. Hồ Chí Minh.

  - PGĐ Lương Quốc Bình: Chiều: Hàng công nghiệp nông thôn khu vực Đông - Nam - Bộ tại Bình Phước năm 2016.

Thứ Sáu, ngày 09 tháng 12:

  - GĐ Ngô Công Tước: Sáng: Dự họp trực tuyến tiếp thu Nghị quyết trung ương 4 (khóa XII).

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Dự họp Hội đồng nhân dân Tỉnh.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Dự hội thảo về nâng cao năng lực quản lý hóa chất , Bộ Công Thương tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh.

Thứ bảy, chủ nhật,  ngày 10, 11 tháng 12: Nghỉ

Thứ Hai, ngày 12 tháng 12:

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Chiều: Chiều họp Chi bộ.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Đi nước ngoài đến ngày 19 tháng 12 năm 2016.

Thứ Ba, ngày 13 tháng 12:

  - GĐ Ngô Công Tước: Họp kiểm điểm cuối năm Sở Nội vụ.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Đi nước ngoài.

Thứ Tư, ngày 14 tháng 12:

  - GĐ Ngô Công Tước: Họp kiểm điểm cuối năm Sở Nội vụ.

* Những buổi và ngày không liệt kê trong lịch làm việc này: Ban GĐ xử lý công việc tại cơ quan ./.

  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018