THÔNG BÁO Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang (từ ngày 07/ 8/ 2016 đến ngày 15/ 8/ 2016)

09/08/2016 | 00:00:00

Thứ ba, ngày 09 tháng 8:

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: Diễn tập thử về vận hành cơ chế khu vực phòng thủ Hà Tiên.

Thứ tư, ngày 10 tháng 8:

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Sáng: Dự họp BCĐ Thương mại biên giới.

  - PGĐ Lương Quốc Bình: Chiều: Họp Ban Tổ chức năm du lịch quốc gia.

Thứ năm, ngày 11 tháng 8:

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Dự Hội thảo do Hiệp hội nữ Doanh nhân tổ chức tại TP.HCM ( đến hết ngày 12 / 8/ 2016).

Thứ bảy, chủ nhật,  ngày 13, 14 tháng 8: Nghỉ

  • Những buổi và ngày không liệt kê trong lịch làm việc này : Ban GĐ xử lý công việc tại cơ quan           
  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018