THÔNG BÁO Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang (từ ngày 07/3/2016 đến ngày 15/03/2016)

03/03/2016 | 00:00:00

Thứ hai, ngày 07 tháng 3:

-   GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Dự họp ở UBND Tỉnh.

   - PGĐ Lê Thị Nhứt: Sáng: Họp tổng kết năm Liên hiệp các tổ chức hữu nghị.

Chiều: Họp Chi bộ.

Thứ ba, ngày 08 tháng 3:

   - PGĐ Lê Thị Nhứt: Sáng: Họp Ban chỉ đạo thương mại Biên giới.

Chiều: Họp triển khai Quyết định kiểm soát tài chính Văn phòng Sở theo định kỳ.

Thứ tư, ngày 09 tháng 3:

-   GĐ Huỳnh Văn Gành: Chiều: Dự họp ở UBND Tỉnh.

   - PGĐ Lê Thị Nhứt: Họp Ban chỉ đạo phục dựng khu di tích căn cứ tỉnh ủy.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: Dự họp tại UBND Tỉnh thông qua dự thảo qui định quản lý sử dụng kinh phí nghiên cứu.

Thứ năm, ngày 10 tháng 3:

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Chiều: 14h Họp các ngành lấy ý kiến dự thảo Qui định quản lý phân bón.

Thứ bảy, chủ nhật,  ngày 12, 13 tháng 3: Nghỉ

Thứ hai, ngày 14 tháng 03:

   - GĐ Huỳnh Văn Gành: Chiều: Họp Hội đồng khoa học sáng kiến tỉnh ở UBND tỉnh.

  - PGĐ Lương Quốc Bình: Đi dự họp Ban tổ chức năm du lịch quốc gia tại huyện Phú Quốc.

Thứ ba, ngày 15 tháng 3:

   - PGĐ Lê Thị Nhứt: Giám sát Ban chỉ đạo an toàn vệ sinh TP Rạch Giá.

  - PGĐ Lương Quốc Bình: dự họp Ban tổ chức năm du lịch quốc gia tại huyện Phú Quốc.

 * Những buổi và ngày không liệt kê trong lịch làm việc này : Ban GĐ xử lý công việc tại cơ quan ./. 

  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018