THÔNG BÁO Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang (từ ngày 01/8/2017 đến ngày 15/8/2017)

01/08/2017 | 00:00:00

Thứ Ba, ngày 01 tháng 8:

- PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: Họp Tiểu ban Văn kiện diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Kiên Giang năm 2017.

Thứ Tư, ngày 02 tháng 8:

  - GĐ Ngô Công Tước: Sáng: Họp chi bộ.

Chiều: Làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Chiều: Họp Hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ tỉnh Kiên Giang.

Thứ Sáu, ngày 04 tháng 8:

  - GĐ Ngô Công Tước: Chiều: Họp BCĐ Khu vực phòng thủ tỉnh.

Thứ Bảy, Chủ nhật, ngày 05, 06 tháng 8: Nghỉ

Thứ Hai, ngày 07 tháng 8:

  - GĐ Ngô Công Tước: Chiều: Xây dựng video trình chiếu trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Kiên Giang năm 2017.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Chiều: Họp Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân tỉnh.

Thứ Ba, ngày 08 tháng 8:

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Sáng: Họp tai hoi trường VNPT Tâp huấn báo cáo viên.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: Hội nghị tập huấn triển khai Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ Tư, ngày 09 tháng 8:

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Chiều: Họp Ban chỉ đạo xử lý tình huống tranh chấp, xung đột dân sự trên biên giới và vùng biển, đảo của tỉnh Kiên Giang.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: Nghiêm thu đê án khuyến công quốc gia tai Giông Riêng.

Chiều: Họp Cơ quan.

Thứ Năm, ngày 10 tháng 8:

  - GĐ Ngô Công Tước: Sáng: Về việc tổ chức quay phim các cuộc họp trình chiếu trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Kiên Giang năm 2017.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Đi công tác Hà Tiên.

Thứ Sáu, ngày 11 tháng 8:

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Chiều: Về tình hình khai thác hải sản và các giải pháp về đánh bắt, bảo quản hải sản sau đánh bắt nhằm tăng giá trị sản phẩm và tình hình triển khai thực hiện Công điện số 732/CĐ-TTg ngày 28/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Chiều: Họp cung các ngành lấy yếu kiến đê xuất cho phép nghiên cứu đau tư điện nang lượng mat trời.

Thứ Bảy, Chủ nhật, ngày 12, 13 tháng 8: Nghỉ

Thứ Hai, ngày 14 tháng 8:

  - GĐ Ngô Công Tước: Sáng: Hội nghị triển khai, quán triệt NQTW 5 khóa XII.

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Sáng: Hội nghị triển khai, quán triệt NQTW 5 khóa XII.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: Hội nghị triển khai, quán triệt NQTW 5 khóa XII.

Thứ Ba, ngày 15 tháng 8:

  - GĐ Ngô Công Tước: Sáng: Tham dự diễn tập thử vận hành cơ chế diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2017 (Họp Ban Chỉ đạo xử lý tình huống tranh chấp, xung đột dân sự trên biên giới và vùng biển, đảo của tỉnh Kiên Giang).

Chiều: Tham dự diễn tập thử vận hành cơ chế diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2017 (Họp thành viên UBND tỉnh mở rộng).
* Những buổi và ngày không liệt kê trong lịch làm việc này: Ban GĐ xử lý công việc tại cơ quan ./.                   
  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018