THÔNG BÁO Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang (từ ngày 01/ 8/ 2016 đến ngày 07/ 8/ 2016)

09/08/2016 | 00:00:00

Thứ hai, ngày 01 tháng 8:

  - GĐ Huỳnh Văn Gành: Chiều: Họp giao ban – Đảng ủy.

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Sáng: BGĐ thông qua dự toán kinh phí năm 2017.

Chiều: Họp giao ban – Đảng ủy .

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: Họp Chi bộ.

Chiều: Họp giao ban – Đảng ủy.

  - PGĐ Lương Quốc Bình: Đi công tác huyện Kiên Hải.

Thứ ba, ngày 02 tháng 8:

  - GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Họp chi bộ.

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Sáng: Họp UBND Tỉnh thông qua chương trình, kế hoạch, đề án, dự án năm 2016 của Sở Nông nghiệp.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: Họp Tổng kết 10 luật Quốc phòng tại UBND Tỉnh.

  - PGĐ Lương Quốc Bình: Sáng:  Đi công tác huyện U Minh Thượng.

Chiều: Đi công tác huyện Vĩnh Thuận.

Thứ tư, ngày 03 tháng 8:

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Sáng: Họp UBND thị xã Hà Tiên về việc khảo sát vị trí xây dựng kho tạm kiểm háng hóa tại cửa khẩu.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: Dự tiếp xúc cử tri với Đoàn đại biểu Quốc hội tại Tân Hiệp.

Chiều: Dự tiếp xúc cử tri với Đoàn đại biểu Quốc hội tại huyện Giồng Riềng.

  - PGĐ Lương Quốc Bình: Sáng: Đi công tác huyện An Minh.

Chiều: Đi công tác huyện An Biên.

Thứ năm, ngày 04 tháng 8:

  - GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Họp ở UBND Tỉnh

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Sáng: Dự hội nghị trực tuyến về cải cách hành chính năm 2016.

Chiều: Họp chi bộ.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: Dự tiếp xúc cử tri với Đoàn đại biểu Quốc hội tại huyện Gò Quao.

Chiều: Làm việc với Cty Liên Hiệp về vốn mượn ngân sách giải phóng mặt bằng tại Định Hòa – Gò Quao.

  - PGĐ Lương Quốc Bình: Sáng: Họp chi bộ Khuyến công.

Chiều: Họp giao ban Trung tâm Khuyến công.

Thứ sáu, ngày 05 tháng 8:

  - GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: 8h Họp BGĐ Thông qua Dự thảo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các phòng, ban ( văn phòng chuẩn bị nội dung).

Chiều: Đi công tác Phú Quốc.

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Sáng: 8h Họp BGĐ

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: 8h Họp BGĐ.

Chiều: 13h30 Họp tại Sở Tài Nguyên và Môi trường Thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất.

  - PGĐ Lương Quốc Bình: Sáng: 8h Họp BGĐ.

Thứ bảy, chủ nhật,  ngày 06, 07 tháng 8: Nghỉ

Những buổi và ngày không liệt kê trong lịch làm việc này : Ban GĐ xử lý công việc tại cơ quan
  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018