THÔNG BÁO Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang (từ ngày 01/7/2017 đến ngày 16/7/2017)

03/07/2017 | 00:00:00

Thứ Bảy, Chủ nhật, ngày 01, 02 tháng 7: Nghỉ

Thứ Hai, ngày 03 tháng 7:

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: 08 giờ Đi công tác Hà Tiên, Giang Thành.

Thứ Ba, ngày 04 tháng 7:

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Chiều: 13 giờ 30 Họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 Sở Nông nghiệp - PTNT Kiên Giang.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: 08 giờ HN tiếp xúc cử tri theo nhóm đối tượng của ĐĐBQH đơn vị tỉnh KG sau kỳ họp thứ 3, QH XIV.

Chiều: 13 giờ Họp sơ kết 6 tháng Cục thuế.

Thứ Tư, ngày 05 tháng 7:

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: 08 giờ Họp Chi bộ.

Chiều: 14 giờ Dự họp cùng chủ tích UBND Tỉnh làm việc tại sở Tư pháp.

Thứ Năm, ngày 06 tháng 7:

  - GĐ Ngô Công Tước: Sáng: 08 giờ tập huấn công tác tôn giáo cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt tỉnh.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: 08 giờ Dự họp với lãnh đạo UBND tinh nghe tư vấn báo cáo cơ chính sách đặc khu hành chính Phú Quốc.

Chiều: 14 giờ Họp các ngành tạm ứng vốn cho ngành điện.

Thứ Sáu, ngày 07 tháng 7:

  - GĐ Ngô Công Tước: Sáng: 08 giờ tập huấn công tác tôn giáo cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt tỉnh.

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Sáng: 08 giờ Họp thông qua điều chỉnh quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2020, có xét đến năm 2025.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: 08 giờ Họp thông qua điều chỉnh quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2020, có xét đến năm 2025 tại Hội trường B, Văn phòng UBND tỉnh.

Chiều: 14 giờ Họp bàn giao công trình điện.

Thứ Bảy, Chủ nhật, ngày 08, 09 tháng 7: Nghỉ

Thứ Hai, ngày 10 tháng 7:

  - GĐ Ngô Công Tước: Đi công tác Huế đến ngày 14/7.

Thứ Ba, ngày 11 tháng 7:

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Sáng: 7 giờ Sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2017 tại Hội trường lớn Tỉnh ủy.

Thứ Tư, ngày 12 tháng 7:

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Sáng: 08 giờ HN báo cáo viên trực tuyến 2017 tại Hội trường Viễn thông Kiên Giang.

Thứ Năm, ngày 13 tháng 7:

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Sáng: 08 giờ Dự Lễ xuất quân thực hiện các hoạt động "Tết Quân- Dân" năm 2018 tại Hội trường UBND xã Ngọc Thành, huyện Giồng Riềng

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: 08 giờ Làm việc nghe báo cáo tình hình thực hiện Dự án đóng mới tàu Thổ Châu - Phú Quốc.

Thứ Bảy, Chủ nhật, ngày 15, 16 tháng 7: Nghỉ

* Những buổi và ngày không liệt kê trong lịch làm việc này: Ban GĐ xử lý công việc tại cơ quan ./.                   
  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018