THÔNG BÁO Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang (từ ngày 01/7/2016 đến ngày 08/7/2016)

07/07/2016 | 00:00:00

Thứ Sáu, ngày 01 tháng 7:

  - GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Dự họp HĐND Tỉnh lần thứ I khóa IX.

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Họp trực tuyến với Chính phủ.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: Đi công tác Hà Nội bổ sung qui hoạch điện nhánh hai Hà Tiên - Phú Quốc.

Thứ bảy, chủ nhật,  ngày 02, 03 tháng 7: Nghỉ

Thứ Hai, ngày 04 tháng 7:

  - GĐ Huỳnh Văn Gành: Chiều: Dự họp ở Sở Kế hoạch - Đầu tư. Thông qua kế hoạch - XDCB của Sở Công Thương năm 2017.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Chiều: 14h Họp chi bộ.

Thứ Ba, ngày 05 tháng 7:

  - GĐ Huỳnh Văn Gành: Chiều: Dự họp ở UBND Tỉnh về phân cấp ủy quyền cho BQL khu kinh tế - Phú Quốc.

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Sáng: Họp Chi bộ.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: 8h Dự họp UBND Tỉnh về việc mở đường bay PQ - HP.

  - PGĐ Lương Quốc Bình: Họp tổ thẩm định các đề án khuyến công.

Thứ Tư, ngày 06 tháng 7:

  - GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Đảng ủy tổ chức học Nghị quyết Đại hội lần thứ 12 của Đảng.

Thứ Năm, ngày 07 tháng 7:

  - GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Kiểm tra chuẩn bị nội dung cho UBND Tỉnh hội nghị sơ kết xuất nhập khẩu 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2016 (phòng Quản lý xuất nhập khẩu chuẩn bị nội dung).

Chiều: Họp Ban giám đốc cùng trưởng các phòng ban thông qua dự thảo chức năng, nhiệm vụ các phòng, ban (Văn phòng chuẩn bị nội dung).

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Chiều: Họp Ban giám đốc cùng trưởng các phòng ban thông qua dự thảo chức năng, nhiệm vụ các phòng, ban.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Dự diễn tập quân sự khu vực phòng thủ huyện Giang Thành.

Thứ Sáu, ngày 08 tháng 7:

  - GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Họp Ban giám đốc một số phòng có liên quan thông qua nội dung chuẩn bị hội nghị xuất nhập khẩu.

Chiều: Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2016 (tất cả Đảng viên dự).

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Sáng: Họp Ban giám đốc một số phòng có liên quan thông qua nội dung chuẩn bị hội nghị xuất nhập khẩu.

Chiều: Dự hội thảo phát triển nguồn nhân lực.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Dự diễn tập quân sự khu vực phòng thủ huyện Giang Thành.

  - PGĐ Lương Quốc Bình: Họp Ban giám đốc Sở.

* Những buổi và ngày không liệt kê trong lịch làm việc này : Ban GĐ xử lý công việc tại cơ quan ./.

  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018