THÔNG BÁO Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang (từ ngày 01/6/2017 đến ngày 11/6/2017)

01/06/2017 | 00:00:00

Thứ Bảy, Chủ nhật, ngày 03, 04 tháng 6: Nghỉ

Thứ Hai, ngày 05 tháng 6:

  - GĐ Ngô Công Tước: Chiều: 13h 30 Họp chi bộ thường kỳ, Hội trường của sở.

Thứ Tư, ngày 07 tháng 6:

  - GĐ Ngô Công Tước: Sáng: 7h 30 Họp BCĐ diễn tập khu vực phòng thủ, Hội trường B UBND tỉnh.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: 8h Họp xử lý vướng mắc việc hoàn trả chi phí chuẩn bị đầu tư của các dự án do di dời để thực hiện Dự án cáp treo và quần thể vui chơi giải trí biển Hòn Thơm - Phú Quốc, Phòng họp số 02, Văn phòng UBND tỉnh.

Thứ Sáu, ngày 09 tháng 6:

  - GĐ Ngô Công Tước: Sáng: 7h 30 thông qua văn bản trình HĐND tỉnh, Hội trường B UBND tỉnh.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: 7h 30 Họp Thành viên UBND tỉnh thông qua văn bản trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 4, Hội trường C, Văn phòng UBND tỉnh.

Thứ Bảy, Chủ nhật, ngày 10, 11 tháng 6: Nghỉ

  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018