THÔNG BÁO Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang (từ ngày 01/6/2016 đến ngày 07/6/2016)

06/06/2016 | 00:00:00

Thứ Tư, ngày 01 tháng 6:

  - GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Họp Ban chỉ đạo đổi mới doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch - Đầu tư.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: 8h làm việc với phòng Quản lý năng lượng kiểm tra soạn thảo Chương trình điện phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản tập trung.

  - PGĐ Lương Quốc Bình: Tập huấn công tác khuyến công tại TP.Hồ Chí Minh.

Thứ Năm, ngày 02 tháng 6:

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Sáng: Họp Chi bộ.

Chiều: Họp BCĐ phục dựng khu di tích Tỉnh ủy.

  - PGĐ Lương Quốc Bình: Tập huấn công tác khuyến công tại TP.Hồ Chí Minh.

Thứ Sáu, ngày 03 tháng 6:

  - GĐ Huỳnh Văn Gành: Chiều: Làm việc cùng với đoàn do Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại Sở Văn hóa – TT – DL tỉnh.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: 8h Họp Chi bộ.

Chiều: 14h họp tại TP. Rạch Giá về điều chỉnh quy hoạch Phú Cường.

  - PGĐ Lương Quốc Bình: Chiều: Họp Chi bộ và giao ban Trung tâm Khuyến công.

Thứ bảy, chủ nhật,  ngày 04, 05 tháng 6: Nghỉ

Thứ Hai, ngày 06 tháng 6:

  - GĐ Huỳnh Văn Gành: Học Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng tại Văn phòng Tỉnh ủy.

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Học Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng tại Văn phòng Tỉnh ủy.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: Dự họp giao ban của Bộ Công Thương tại TP. Hồ Chí Minh.

  - PGĐ Lương Quốc Bình: Học Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng tại Văn phòng Tỉnh ủy.

Thứ Ba, ngày 07 tháng 6:

  - GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Học Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng tại Văn phòng Tỉnh ủy.

Chiều: Họp BGĐ Sở cùng lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc (Phòng Kế hoạch – Tài chính – Tổng hợp dự thảo báo cáo ước thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm 2016).

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Sáng: Học Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng tại Văn phòng Tỉnh ủy.

Chiều: Họp BGĐ Sở cùng lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc (Phòng Kế hoạch – Tài chính – Tổng hợp dự thảo báo cáo ước thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm 2016).

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: Học Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng tại Văn phòng Tỉnh ủy.

Chiều: 13h30 Họp tại hội trường B UBND Tỉnh về dự án đầu tư Cảng Hòn Chông.

  - PGĐ Lương Quốc Bình: Sáng: Học Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng tại Văn phòng Tỉnh ủy.

Chiều: Họp BGĐ Sở cùng lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc (Phòng Kế hoạch – Tài chính – Tổng hợp dự thảo báo cáo ước thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm 2016).

  - PGĐ Lê Khánh Hưng: Chiều: Họp BGĐ Sở cùng lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc (Phòng Kế hoạch – Tài chính – Tổng hợp dự thảo báo cáo ước thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm 2016).

* Những buổi và ngày không liệt kê trong lịch làm việc này : Ban GĐ xử lý công việc tại cơ quan ./. 

  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018