THÔNG BÁO Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang (từ ngày 01/5/2017 đến ngày 07/5/2017)

01/05/2017 | 00:00:00

Thứ Hai, Thứ Ba, ngày 01, 02 tháng 5: Nghỉ Lễ

Thứ Tư, ngày 03 tháng 5:

  - GĐ Ngô Công Tước: Sáng: 09h Dự buổi làm việc với Tập đoàn QUEST (trụ sở DUbai, UAE) về tìm hiểu cơ hội đầu tư dự án cơ sở hạ tầng, khu phi thuế quan, công viên vui chơi giải trí và một số lĩnh vực khác tại huyện Phú Quốc và tỉnh Kiên Giang tại Hội trường B, Văn phòng UBND tỉnh.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: 08h Mời các ngành hợp lấy ý kiến cho dự thảo NQ HĐND về Điều chỉnh Quy hoạch phát triển công nghiệp tại Phòng số 2, SCT.

Chiều: 14h Họp Chi bộ tại Phòng số 2, SCT.

Thứ Năm, ngày 04 tháng 5:

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: 08h Họp tại UBND tỉnh.

Thứ Sáu, ngày 05 tháng 5:

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: 14h Cùng với BTC Hội thi sáng tạo kỹ thuật làm việc với UBND Thành phố Rạch Giá.

Thứ Bảy, Chủ nhật, ngày 06, 07 tháng 5: Nghỉ

  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018