THÔNG BÁO Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang (từ ngày 01/5/2016 đến ngày 08/5/2016)

05/05/2016 | 00:00:00

Chủ nhật,  ngày 01 tháng 5: PGĐ Lê Thị Nhứt: Trực lễ Quốc tế lao động.

Thứ hai, thứ ba ngày 02, 03 tháng 5: Nghỉ bù 30/4 và 01/5

Thứ Tư, ngày 04 tháng 5:

  - PGĐ Lương Quốc Bình: Chiều: Họp chi bộ và Giao ban Trung tâm khuyến công & TVPTCN.

Thứ Năm, ngày 05 tháng 5:

  - GĐ Huỳnh Văn Gành: Chiều: Họp Ban giám đốc Sở (Văn phòng chuẩn bị nội dung).

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: Họp Chi bộ.

Chiều: Họp Ban giám đốc Sở.

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Chiều: Họp Ban giám đốc Sở.

  - PGĐ Lương Quốc Bình: Chiều: Họp Ban giám đốc Sở.

Thứ Sáu, ngày 06 tháng 5:

  - GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Dự họp giao ban Bộ Công Thương tại TP. Hồ Chí Minh.

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Sáng: Dự Hội nghị phân tích chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2016 tại UBND Tỉnh.

Chiều: Họp chi bộ.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: Họp với các ngành về xử lý trụ điện nằm trong phạm vi Cảng Hòn Chông.

Chiều: Họp với các ngành về di dời trụ điện nằm trong dự án của công ty cổ phần đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

  - PGĐ Lương Quốc Bình: Chiều: Họp Sở Xây dựng.

Thứ bảy, chủ nhật,  ngày 07, 08 tháng 5: Nghỉ

* Những buổi và ngày không liệt kê trong lịch làm việc này : Ban GĐ xử lý công việc tại cơ quan ./. 

  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018