THÔNG BÁO Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang (từ ngày 01/4/2017 đến ngày 07/4/2017)

01/04/2017 | 00:00:00

Thứ Bảy, Chủ nhật, ngày 01, 02 tháng 4: Nghỉ

Thứ Hai, ngày 03 tháng 4:

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: 07:30 Họp Chi bộ tại Hội trường SCT

Thứ Ba, ngày 04 tháng 4:

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Chiều: 13:30 Họp tiếp thu chuyên đề học tập làm theo Bác năm 2017 tại Hội trường TU.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Chiều: 13:30 dự HN trực tuyến triển khai học tập chuyên đề 2017 tại VP Tỉnh ủy.

Thứ Tư, ngày 05 tháng 4:

  - GĐ Ngô Công Tước: Sáng: 08:00 Hội nghị sơ kết kết quả hợp tác giữa tỉnh Kiên Giang và tỉnh Kam - pốt tại Hội trường A, Văn phòng UBND tỉnh.

Chiều:

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Sáng: 08:00 Dự Hội thảo phân tích PCI tại Vĩnh Long tại Tỉnh Vĩnh Long.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: 08:00 Dự Đại hội chi bộ điểm Chi bộ Cục Kiểm lâm

Chiều: 13:30 Họp Hội đồng TĐ báo cáo đề xuất chủ trương nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo tại tại Sở KHĐT.

Thứ Năm, ngày 06 tháng 4:

- PGĐ Lâm Thanh Hùng: Trực Lễ giỗ tổ Hùng Vương.

Thứ Sáu, ngày 07 tháng 4:

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Sáng: 08:00 Họp chi bộ.

Chiều: 14:00 Họp trực tuyến công bố Kiến trúc chính phủ điện tử tại HT C-UBND.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: 07:30 Dự họp Ban Nội dung đạo diễn cấp tỉnh.

Chiều: 14:00 Thông qua Quy hoạch chi tiết Cảng hành khách Rạch Giá và cụm cảng Hà Tiên tại tại Hội trường B, Văn phòng UBND tỉnh.

  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018