THÔNG BÁO Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang (từ ngày 01/12/2016 đến ngày 07/12/2016)

08/12/2016 | 00:00:00

Thứ Năm, ngày 01 tháng 12:

  - GĐ Ngô Công Tước: Chiều: Bàn giao công việc với Ban Giám đốc và các phòng chuyên môn.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Chiều: Dự họp bàn giao Giám đốc.

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Chiều: Dự họp bàn giao Giám đốc.

  - PGĐ Lương Quốc Bình: Chiều: Dự họp bàn giao Giám đốc.

Thứ Sáu, ngày 02 tháng 12:

  - GĐ Ngô Công Tước: Sáng: Dự họp Ban chấp hành Tỉnh ủy.

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Dự Họp Tỉnh ủy mở rộng.

  - PGĐ Lương Quốc Bình: Dự hội thảo hiệu quả triển khai thực hiện đề án Khuyến công huyện Vĩnh Thuận.

Thứ bảy, chủ nhật,  ngày 03, 04 tháng 12: Nghỉ

Thứ Hai, ngày 05 tháng 12:

  - GĐ Ngô Công Tước: Sáng: Dự họp Thông qua Kế hoạch Bình ổn giá và đưa hàng Việt về nông thôn Tết Nguyên Đán 2017.

  - PGĐ Lương Quốc Bình: Sáng: Thông qua góp ý kế hoạch UBND Tỉnh về Bình ổn thị trường cuối năm 2016 và Tết Nguyên Đán.

Thứ Ba, ngày 06 tháng 12:

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Sáng: Dự Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị định 56/2012/NĐ-CP.

Chiều: Họp Trực tuyến Chính phủ về triển khai sắp xếp đổi mới doanh nghiệp Nhà nước.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: Họp Chi bộ.

Chiều: Họp Ban chỉ đạo phong trào nông dân thi đua sản xuất giỏi tại UBND Tỉnh.

  - PGĐ Lương Quốc Bình: Sáng: Họp Chi bộ tự phê bình và phê bình cuối năm 2016.

Thứ Tư, ngày 07 tháng 12:

  - GĐ Ngô Công Tước: Sáng: Dự họp Hội đồng nhân dân Tỉnh.

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Dự họp Hội đồng nhân dân Tỉnh.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Đi nghiệm thu công trình điện An Biên - Lại Sơn.

  - PGĐ Lương Quốc Bình: Sáng: Dự hội thảo về hiệu quả triển khai thực hiện đề án Khuyến công tại TP. Rạch giá.

* Những buổi và ngày không liệt kê trong lịch làm việc này: Ban GĐ xử lý công việc tại cơ quan ./.

  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018