THÔNG BÁO Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang (từ ngày 01/11/2016 đến ngày 06/11/2016)

07/11/2016 | 00:00:00

Thứ ba, ngày 01 tháng 11:

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Đi công tác Phú Quốc (dự Hội nghị bàn giải pháp bảo vệ nguồn lợi cá cơm góp phần phát triển nghề và thương hiệu nước mắm truyền thống).

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Chiều: Dự Hội nghị vùng kinh tế trọng điểm ĐBSCL tại Cần Thơ.

Thứ Tư, ngày 02 tháng 11:

  - GĐ Huỳnh Văn Gành: Chiều: Dự họp ở Sở Xây dựng.

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Đi công tác Phú Quốc (dự Hội nghị bàn giải pháp bảo vệ nguồn lợi cá cơm góp phần phát triển nghề và thương hiệu nước mắm truyền thống).

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Chiều: Làm việc với các phòng thống nhất số liệu thực hiện 2016 và Kế hoạch 2017.

  - PGĐ Lương Quốc Bình: Họp Thương mại điện tử tại TP. Hồ Chí Minh.

Thứ Năm, ngày 03 tháng 11:

  - GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Họp một số Sở có liên quan và UBND TP. Rạch Giá thông qua vị trí xây dựng chợ, điểm khu vực đất Phú Cường.

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Đi công tác Phú Quốc (dự Hội nghị bàn giải pháp bảo vệ nguồn lợi cá cơm góp phần phát triển nghề và thương hiệu nước mắm truyền thống).

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: 7h30 dự họp tại Cục Thống kê để thống nhất số liệu thực hiện 2016 và Kế hoạch 2017.

  - PGĐ Lương Quốc Bình: Họp Thương mại điện tử tại TP. Hồ Chí Minh.

Thứ Sáu, ngày 04 tháng 11:

  - GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Dự họp ở UBND Tỉnh.

Chiều: Họp Ban giám đốc Sở thông qua Quy hoạch Ban giám đốc giai đoạn 2020 - 2025 (Văn phòng chuẩn bị nội dung).

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Sáng: Góp ý nội dung Hội thảo về nước mắm Phú Quốc tại Sở Khoa học - Công nghệ.

Chiều: Họp Chi bộ.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Chiều: Họp Ban Giám đốc Sở.

  - PGĐ Lương Quốc Bình: Dự Hội nghị kết nối cung cầu tại Cần Thơ.

Thứ bảy, chủ nhật,  ngày 05, 06 tháng 11: Nghỉ

* Những buổi và ngày không liệt kê trong lịch làm việc này: Ban GĐ xử lý công việc tại cơ quan ./.

  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018