THÔNG BÁO Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang (từ ngày 01/10/2016 đến ngày 07/10/2016)

01/10/2016 | 00:00:00

Thứ bảy, chủ nhật,  ngày 01, 02 tháng 10: Nghỉ

Thứ Hai, ngày 03 tháng 10:

  - GĐ Huỳnh Văn Gành: Đi công tác huyện An Minh, xã Lại Sơn huyện Kiên Hải nghiệm thu công trình điện (phòng Quản lý năng lượng cùng đi).

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Chiều: Dự họp UBND tỉnh dự thảo Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: Dự diển tập khu vực phòng thủ huyện Kiên Hải.

  - PGĐ Lương Quốc Bình: Sáng: Công tác huyện Kiên Hải.

Thứ Ba, ngày 04 tháng 10:

  - GĐ Huỳnh Văn Gành: Chiều: Đi công tác huyện Kiên Hải.

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Sáng: Công tác huyện Tân Hiệp về thẩm định Hợp đồng liên kết tiêu thụ lúa gạo.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: Dự diển tập khu vực phòng thủ huyện Kiên Hải.

  - PGĐ Lương Quốc Bình: Sáng: Công tác huyện Kiên Hải.

Thứ Tư, ngày 05 tháng 10:

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: Đi kiểm tra phòng chống bảo lục, thiên tai tại huyện An Minh.

Thứ Năm, ngày 06 tháng 10:

  - GĐ Huỳnh Văn Gành: Chiều: Đi công tác huyện Tân Hiệp (Ban quản lý dự án, phòng Quản lý năng lượng cùng đi).

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Sáng: 9 giờ Họp chi bộ.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: 8h Mời các ngành góp ý kiến chính sách về công nghiệp hỗ trợ tại phòng họp số 2, Sở Công Thương.

Thứ Sáu, ngày 07 tháng 10:

  - GĐ Huỳnh Văn Gành: Dự hội nghị do Bộ Công Thương tổ chức ở TP. Đà Nẵng từ ngày 07 đến 09/10/2016.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: 8h Họp Chi bộ.

Chiều: 13h30 Dự họp với Đoàn đại biểu Quốc hội tại Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội.

* Những buổi và ngày không liệt kê trong lịch làm việc này: Ban GĐ xử lý công việc tại cơ quan ./.   

  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018