THÔNG BÁO Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang (từ ngày 01/02/2017 đến ngày 08/02/2017)

05/02/2017 | 00:00:00

Thứ Bảy, Chủ nhật, ngày 04, 05 tháng 02: Nghỉ

Thứ Hai, ngày 06 tháng 02:

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: 7h Chỉ đạo Phòng QLCN tổng hợp các tài liệu QH KT-XH, QHN, cập nhật các số liệu bổ sung dự thảo QHCN gửi Viện Chiến lược bổ sung chỉnh sửa.

Thứ Ba, ngày 07 tháng 02:

  - GĐ Ngô Công Tước: Sáng: 8h Họp Ban chấp hành Đảng ủy Sở.

Chiều: 14h Họp UBND tỉnh làm việc với Tổng Cty Điện lực Miền Nam.

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Sáng: 8h Họp UBND Tỉnh.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: 8h Họp Ban chấp hành Đảng ủy Sở.

Chiều: 13h 30 Dự họp trực tuyến toàn tỉnh về tổng kết đầu tư xây dựng cơ bản 2016 và kế hoạch 2017.

  - PGĐ Lương Quốc Bình: Sáng: 8h Họp Ban chấp hành Đảng ủy Sở.

Thứ Tư, ngày 08 tháng 02:

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Sáng: 8h Họp khối thi đua tại Sở Giao thông - Vận tải.

Chiều:

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: 8h Họp trực tuyến TW về công tác tuyên truyền tháng 02/2017.

Chiều: 13 h 30 Dự họp Hội đồng thẩm định đầu tư công tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Những buổi và ngày không liệt kê trong lịch làm việc này: Ban GĐ xử lý công việc tại cơ quan ./.                   
  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018