THÔNG BÁO Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang (từ ngày 01/01/2017 đến ngày 08/01/2017)

09/01/2017 | 00:00:00

Chủ nhật, Thứ Hai, ngày 01, 02 tháng 01: Nghỉ

Thứ Ba, ngày 03 tháng 01:

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Làm việc với Đoàn trung ương về An toàn thực phẩm.

Thứ Tư, ngày 04 tháng 01:

  - GĐ Ngô Công Tước: Sáng: Họp Giao ban định kỳ.

Chiều: Tiếp làm việc với Tổng Công ty Điện lực Miền Nam.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: Dự tổng kết công ty điện lực Kiên Giang.

Chiều: Dự họp làm việc với Tổng Công ty Điện lực Miền Nam tại UBND Tỉnh.

  - PGĐ Lương Quốc Bình: Sáng: Họp Giao ban định kỳ.

Chiều: Tiếp làm việc với Tổng Công ty Điện lực Miền Nam.

Thứ Năm, ngày 05 tháng 01:

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Chiều: Họp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: Dự lễ công nhận xã Nông thôn mới Thạnh Hưng, huyện Giồng Riềng.

  - PGĐ Lương Quốc Bình: Sáng: Dự họp UBND Tỉnh nghe Tổ hổ trợ huyện Tân Hiệp báo cáo tình hình di dời chợ.

Thứ Sáu, ngày 06 tháng 01:

  - GĐ Ngô Công Tước: Họp BCH Tỉnh ủy. Tiếp thu NQTW4 (Khóa XII) đến ngày 07/01/2017.

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Học Nghị quyết TW4.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Học Nghị quyết TW4 đến hết ngày 07/01/2017.

  - PGĐ Lương Quốc Bình: Học Nghị quyết TW4 đến hết ngày 07/01/2017.

Thứ bảy, chủ nhật, ngày 07, 08 tháng 01: Nghỉ

* Những buổi và ngày không liệt kê trong lịch làm việc này: Ban GĐ xử lý công việc tại cơ quan ./.
  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018