Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang (từ ngày 16 /6/2015 đến ngày 30 /6/2015)

17/06/2015 | 00:00:00

THÔNG BÁO
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang
(từ ngày 16 /6/2015 đến ngày 30 /6/2015)
----------------------
Thứ ba, ngày 16 tháng 6:
- GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Dự họp ở Tỉnh ủy lấy ý kiến giới thiệu nhân sự Đại hội Đảng cấp Tỉnh và TW.
Chiều: Dự Hội nghị Thi đua điển hình tiên tiến của ngành Công Thương 2010 -2015 và Kế hoạch 2015 – 2020.
- PGĐ Lê Thị Nhứt: Sáng: Dự họp ở Tỉnh ủy lấy ý kiến giới thiệu nhân sự Đại hội Đảng cấp Tỉnh và TW.
Chiều: Dự Hội nghị Thi đua điển hình tiên tiến của ngành Công Thương 2010 -2015 và Kế hoạch 2015 – 2020.
- PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: Dự họp ở Tỉnh ủy lấy ý kiến giới thiệu nhân sự Đại hội Đảng cấp Tỉnh và TW.
Chiều: 14h00 dự họp Hội đồng thẩm định xã nông thôn mới tại Hội trường B UBND tỉnh.
- PGĐ Lương Quốc Bình: Sáng: Dự họp ở Tỉnh ủy lấy ý kiến giới thiệu nhân sự Đại hội Đảng cấp Tỉnh và TW.
Chiều: Dự Hội nghị Thi đua điển hình tiên tiến của ngành Công Thương 2010 -2015 và Kế hoạch 2015 – 2020.
Thứ tư, ngày 17 tháng 6:
- GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Chuẩn bị nội dung Đại hội Đảng bộ Sở.
Thứ năm, ngày 18 tháng 6:
- GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Chuẩn bị nội dung Đại hội Đảng bộ Sở.
Chiều: Họp trù bị Đại hội Đảng bộ Sở.
- PGĐ Lê Thị Nhứt: Chiều: Họp trù bị Đại hội Đảng bộ Sở.
- PGĐ Lâm Thanh Hùng: Chiều: Họp trù bị Đại hội Đảng bộ Sở.
- PGĐ Lương Quốc Bình: Chiều:  Họp trù bị Đại hội Đảng bộ Sở.
Thứ sáu, ngày 19 tháng 6:
- GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Dự Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương lần thứ II.
- PGĐ Lê Thị Nhứt: Sáng: Dự Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương lần thứ II.
- PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: Dự Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương lần thứ II.
- PGĐ Lương Quốc Bình: Sáng: Dự Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương lần thứ II.
Thứ bảy, chủ nhật – ngày 20, 21 tháng 6: Nghỉ
Thứ hai, ngày 22 tháng 6:
- GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Dự họp sơ kết công tác phối hợp với Tỉnh Kép – Vương quốc Campuchia tại UBND Tỉnh.
- PGĐ Lương Quốc Bình: Sáng: Dự họp Ban kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh.
Thứ ba, ngày 23 tháng 6:
- GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Dự họp ở UBND Tỉnh.
- PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: Đi khảo sát tình hình sản xuất của doanh nghiệp: Công ty cổ phần ngạch ngói Kiên Giang, Công ty bao bì Hà Tiên.
Chiều: Đi khảo sát tình hình sản xuất Nhà máy xi măng Kiên Lương, Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên – Kiên Giang. 
- PGĐ Lương Quốc Bình: Sáng: Dự họp Ban kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thứ tư, ngày 24 tháng 6:
- PGĐ Lê Thị Nhứt: Sáng: Đi cùng đoàn khảo sát doanh nghiệp ở Kiên Lương.  
- PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: Đi khảo sát tình hình sản xuất Công ty chế biến thủy sản Trung Sơn.
Chiều: Đi khảo sát tình hình sản xuất Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Kiên Giang; Công ty cổ phần ngạch không nung Kiên Giang.
Thứ năm, ngày 25 tháng 6:
- GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Dự họp Ban Thường Vụ huyện ủy An Biên.
- PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: Đi khảo sát tình hình sản xuất Công ty TNHH Hương Giang; Công ty cổ phần thủy sản Aoki.
Chiều: Đi khảo sát tình hình sản xuất Công ty thực phẩm đóng hộp Kiên Giang; Công ty TNHH Thủy sản Minh Khuê.
- PGĐ Lương Quốc Bình: Sáng: Dự Hội nghị sơ kết bình ổn thị trường tại tỉnh Cà Mau.
Thứ sáu, ngày 26 tháng 6:
- GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Dự họp Ban Thường Vụ huyện ủy Kiên Hải.
- PGĐ Lê Thị Nhứt: Sáng: Dự họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2015 tại UBND Tỉnh.
- PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: Khảo sát tình hình sản xuất Nhà máy may Vinatex-Kiên Giang; Công ty TNHH điện tử Foster Gò Quao.
- PGĐ Lương Quốc Bình: Sáng: Dự Hội nghị sơ kết bình ổn thị trường tại tỉnh Cà Mau.
Thứ bảy, chủ nhật – ngày 27, 28 tháng 6: Nghỉ
Thứ hai, ngày 29 tháng 6:
- GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Họp BCH Đảng ủy – Họp giao ban.
- PGĐ Lê Thị Nhứt: Sáng: Họp BCH Đảng ủy – Họp giao ban.
- PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: Họp BCH Đảng ủy – Họp giao ban.
- PGĐ Lương Quốc Bình : Sáng: Họp BCH Đảng ủy – Họp giao ban.
Thứ ba, ngày 30 tháng 6:
- GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Họp Chi bộ.
- PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: Đi khảo sát tình hình sản xuất Nhà máy chế biến gỗ MDF Kiên Giang; Công ty cổ phần bia Sài Gòn – Kiên Giang.
* Những buổi và ngày không liệt kê trong lịch làm việc này: BGĐ Sở xử lý công việc tại cơ quan./.
  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018