Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang ( từ ngày 19/01/2015 đến ngày 31/01/2015)

20/01/2015 | 00:00:00

THÔNG BÁO
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang
( từ ngày 19/01/2015 đến ngày 31/01/2015)
----------------------
Thứ hai, ngày 19 tháng 01:
- GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Dự hội nghị Tổng kết công tác gọi thanh niên nhập ngũ 2014 và kế hoạch 2015 ở UBND Tỉnh.
- PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: Dự hội nghị Tổng kết kinh tế - xã hội huyện Gò Quao.
Thứ ba, ngày 20 tháng 01:
- GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Làm việc với Tạp chí Công Thương, Bộ Công Thương
- PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: 8h Dự họp bàn giao công trình điện đảo Hòn Tre tại Công ty điện lực Kiên Giang.
- PGĐ Lương Quốc Bình: Sáng: Dự họp giao ban với Trung tâm khuyến công.
Thứ tư, ngày 21 tháng 01:
- GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Dự họp ở UBND Tỉnh.
Chiều:Tiếp làm việc ở UBND với Đoàn lãnh đạo Tổng công ty Điện lực Miền Nam
- PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: 7h30 Dự họp UBND Tỉnh về thông qua các văn bản quy phạm pháp luật.
Chiều: 13h30 ( như trên)
Thứ năm, ngày 22 tháng 01:
- GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Dự họp ở UBND Tỉnh.
- PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: 7h30 Dự Tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất giỏi tại Hội trường A UBND Tỉnh.
Thứ sáu, ngày 23 tháng 01:
- GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Dự họp ở UBND Tỉnh.
Chiều: Dự Hội nghị Tổng kết ngành nông nghiệp Tỉnh.
- PGĐ Lương Quốc Bình: Sáng: Dự Hội nghị Tổng kết năm tại Sở Tài chính.
*Thứ bảy, ngày 24 /01/2015:
- PGĐ Lương Quốc Bình: Dự khai mạc và phỏng vấn xét tuyển viên chức
Thứ bảy, chủ nhật – ngày 24, 25 tháng 01: Nghỉ
Thứ hai, ngày 26 tháng 01:
- GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Dự họp Ban thường vụ huyện ủy An Biên.
- PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: 8h Họp các ngành xử lý khiếu nại Doanh nghiệp Võ Thanh Sơn.
Chiều: 13h30 Dự hội nghị Tổng kết thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
- PGĐ Lương Quốc Bình: Chiều: Họp Hội đồng, Ban giám sát, Ban kiểm tra sát hạch (lần 2) thông qua kết quả xét tuyển.
Thứ ba, ngày 27 tháng 01:
- GĐ Huỳnh Văn Gành: Chiều: Dự họp BCĐ Nghị định 67 của Chính phủ xét giải ngân vốn đóng tàu cá ở UBND Tỉnh.
Thứ tư, ngày 28 tháng 01:
- GĐ Huỳnh Văn Gành: Chiều: Dự họp thường kỳ UBND Tỉnh tháng 01/2015
Thứ năm , ngày 29 tháng 01:
- GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Họp BCH Đảng ủy và họp giao ban Sở.
- PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: Họp BCH Đảng ủy và họp giao ban Sở.
- PGĐ Lương Quốc Bình: Sáng:  Họp BCH Đảng ủy và họp giao ban Sở.
Thứ sáu, ngày 30 tháng 01:
- GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Họp Chi bộ.
Thứ bảy, ngày 31 tháng 01: Nghỉ
* Những buổi và ngày không liệt kê trong lịch làm việc này : Ban GĐ xử lý công việc tại cơ quan./.
  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018