Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang (từ ngày 16/ 12 /2014 đến ngày 31/ 12 /2014)

18/12/2014 | 00:00:00

THÔNG BÁO
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang
( từ ngày 16/ 12 /2014 đến ngày 31/ 12 /2014)
----------------------
Thứ ba, ngày 16 tháng 12:
   - GĐ Huỳnh Văn Gành: Đi công tác huyện Kiên Hải.
   - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Đi công tác Phú Quốc.
Thứ tư, ngày 17 tháng 12:
  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: Dự họp ở UBND Tỉnh về Thông qua quy hoạch công viên ven biển.
Thứ năm, ngày 18 tháng 12:
   - GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Dự họp ở UBND Tỉnh.
Chiều: Đi công tác huyện Giang Thành.
   - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: Dự họp ở UBND Tỉnh chuẩn bị nội dung tổ chức đối thoại doanh nghiệp.
Chiều: 13h30 Dự hội nghị tổng kết Sở Tài nguyên môi trường.
Thứ sáu, ngày 19 tháng 12:
   - GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Dự họp Ban Thường Vụ huyện ủy An Biên.
Thứ bảy, chủ nhật - ngày 20, 21 tháng 12: Nghỉ
Thứ hai, ngày 22 tháng 12:
   - GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Làm việc với Ban Thường Vụ Đảng ủy các cơ quan Tỉnh xét cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh 2014.
Chiều: Đi công tác huyện Kiên Hải.
   - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: 8h Họp các ngành và UBND huyện U Minh Thượng; Vĩnh Thuận về giải phóng mặt bằng đường điện 110KV
Chiều: Dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam tại Thành đội TP.Rạch Giá.
 Thứ ba, ngày 23 tháng 12:
   -  GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Dự họp tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân BGĐ TTKC ( Đ/c Lâm Thanh Hùng, Lương Quốc Bình dự).
   - PGĐ Lâm Thanh Hùng: (như trên)
   - PGĐ Lương Quốc Bình: (như trên)
Thứ tư, ngày 24 tháng 12:
   - GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Họp BCH Đảng ủy tự phê bình và phê bình Thành viên Ban Thường Vụ Đảng ủy còn lại và lấy phiếu tín nhiệm Ban Giám đốc.
Chiều: Họp BGĐ, các trưởng; phó phòng ban Thông qua dự thảo báo cáo tổng kết ngành công thương.
   - PGĐ Lâm Thanh Hùng: (như trên)
   - PGĐ Lương Quốc Bình: (như trên)
Thứ năm, ngày 25 tháng 12:
    - GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Hội nghị BCH Tỉnh ủy.
Thứ sáu, ngày 26 tháng 12:
   - GĐ Huỳnh Văn Gành: Chiều: Dự Hội nghị Tổng kết Chi cục Quản lý thị trường
Thứ bảy, ngày 27 tháng 12: Làm bù
Chủ nhật - ngày 28 tháng 12: Nghỉ
Thứ hai, ngày 29 tháng 12:
    - GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Dự họp UBND Tỉnh.
Chiều: Họp Tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2014 và triển khai kế hoạch 2015 (tất cả đảng viên Đảng bộ dự).
   - PGĐ Lâm Thanh Hùng: (như trên)
   -  PGĐ Lương Quốc Bình: (như trên)
Thứ ba, ngày 30 tháng 12:
  -  GĐ Huỳnh Văn Gành: Chiều: Hội nghị Tổng kết ngành công thương 2014 vả kế hoạch 2015.
  -  PGĐ Lâm Thanh Hùng: (như trên)
 -  PGĐ Lương Quốc Bình: (như trên)
* Những buổi và ngày không liệt kê trong lịch làm việc này : Ban GĐ xử lý công việc tại cơ quan./.
  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018