Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang ( từ ngày 16/03/2015 đến ngày 31/03/2015)

19/03/2015 | 00:00:00

THÔNG BÁO
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang
( từ ngày 16/03/2015 đến ngày 31/03/2015)
----------------------
Thứ hai, ngày 16 tháng 03:
- GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Dự họp ở UBND Tỉnh.
Thứ ba, ngày 17 tháng 03:
- GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Dự họp ở Sở Nông Nghiệp & PTNN.
Chiều: Tiếp làm việc với Công ty Rạng Đông TP.HCM và dự mở gói thầu công trình xây dựng điện.
- PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: 8h Làm việc ở UBND huyện Tân Hiệp về nhiệm vụ Công thương 2015.
Chiều: 14h Làm việc ở UBND huyện Giồng Riềng về nhiệm vụ Công thương 2015.
- PGĐ Lương Quốc Bình: Sáng: Đi công tác cùng đoàn Chủ tịch UBND Tỉnh tại Khu công nghiệp Thạnh Lộc.
Thứ tư, ngày 18 tháng 03:
- GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Dự họp ở UBND Tỉnh.
Thứ năm, ngày 19 tháng 03:
- GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Dự họp ở UBND Tỉnh.
- PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: 7h30 Đi kiểm tra nghiệm thu công trình điện 22KV vượt biển cấp điện cho Kiên Hải.
Thứ sáu, ngày 20 tháng 03:
- GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Dự hội nghị Tỉnh ủy tiếp thu Nghị quyết hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp Hành TW khóa 11.
- PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: Dự hội nghị Tỉnh ủy tiếp thu Nghị quyết hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp Hành TW khóa 11.
- PGĐ Lương Quốc Bình: Sáng: Dự hội nghị Tỉnh ủy tiếp thu Nghị quyết hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp Hành TW khóa 11.
Thứ bảy, chủ nhật – ngày 21, 22 tháng 03: Nghỉ
Thứ hai, ngày 23 tháng 03:
- GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Dự họp ở UBND Tỉnh.
Thứ ba, ngày 24 tháng 03:
- GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Dự họp Tiểu ban văn kiện Đại hội lần thứ X Đảng bộ Tỉnh.
- PGĐ Lâm Thanh Hùng: Chiều: 14h Dự họp P2 UBND Tỉnh tiếp làm việc với Công ty Cổ phần khí thiên nhiên hóa lỏng PET – NOR LNG NaUy về đầu tư nhà máy điện Kiên Lương.
- PGĐ Lương Quốc Bình: Sáng: Hội nghị Uỷ Ban Mặt Trận Tổ Quốc Tỉnh
Thứ tư, ngày 25 tháng 03:
- GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Dự họp Ban Thường Vụ huyện ủy An Biên.
Thứ năm , ngày 26 tháng 03:
- GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Dự họp Ban Thường Vụ huyện ủy Kiên Hải.
- PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: 7h30 Dự họp ở UBND Tỉnh về thông qua các văn bản quy phạm của Sở.
Thứ sáu, ngày 27 tháng 03:
- GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Họp BCH Đảng ủy – Họp giao ban.
- PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: Họp BCH Đảng ủy – Họp giao ban.
- PGĐ Lương Quốc Bình: Sáng: Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện cuộc vận động  “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
Thứ bảy, chủ nhật ngày 28, 29 tháng 03: Nghỉ
Thứ hai, ngày 30 tháng 03:
- GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Dự họp Thường kỳ UBND Tỉnh mở rộng
Chiều: Dự Đại hội điểm Đảng bộ Sở Tài nguyên môi trường.
Thứ ba, ngày 31 tháng 03:
- GĐ Huỳnh Văn Gành: Ban Giám đốc tiếp làm việc với Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Mai Văn Huỳnh về Kế hoạch đầu tư lưới điện ( Phòng Quản lý Điện năng, Ban quản lý dự án chuẩn bị nội dung).
- PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: cùng dự với Giám đốc ( như trên).
- PGĐ Lương Quốc Bình: Sáng: cùng dự với Giám đốc ( như trên).
* Những buổi và ngày không liệt kê trong lịch làm việc này: Ban Giám đốc xử lý công việc tại cơ quan ./.
  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018