Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang (từ ngày 04/05/2015 đến ngày 15/05/2015)

07/05/2015 | 00:00:00

THÔNG BÁO
  1. Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang
  1. ( từ ngày 04/05/2015 đến ngày 15/05/2015)
  1. ----------------------
Thứ hai, ngày 04 tháng 05:
- GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Họp Đảng ủy.
Chiều: Họp UBND Tỉnh thông qua kế hoạch phát triển lưới điện 2015 – 2020.
- PGĐ Lương Quốc Bình: Sáng: Họp Đảng ủy.
Chiều: Họp Chi bộ.
- PGĐ Lê Thị Nhứt: Sáng: Xử lý công việc tại cơ quan.
Thứ tư, ngày 06 tháng 05:
- PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: Dự họp với Đoàn đại biểu Quốc Hội về góp ý tình hình giám sát của đại biểu QH & HĐND.
Chiều: Dự họp với Đoàn Đại biểu Quốc Hội về giám sát thực hiện phí và lệ phí.
Thứ năm, ngày 07 tháng 05:
- GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Dự họp ở UBND Tỉnh.
- PGĐ Lâm Thanh Hùng: Chiều: Dự họp ở UBND Tỉnh thông qua quy chế quản lý kinh phí khuyến công và bổ sung Quyết định 16/2014/QĐ – UBND.
Thứ sáu, ngày 08 tháng 05:
- GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Dự kiến họp BGĐ Sở ( Văn phòng chuẩn bị nội dung phân công thành viên BGĐ).
- PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: 8h Làm việc với Chủ đầu tư cụm công nghiệp Hàm Ninh - Phú Quốc tại Sở Công Thương.
Chiều: 14h Làm việc với các ngành về chủ trương xây dựng nhà máy bột cá Hà Tiên tại cụm Công nghiệp Hà Giang.
Thứ bảy, chủ nhật – ngày 09, 10 tháng 05: Nghỉ
Thứ hai, ngày 11 tháng 05:
- GĐ Huỳnh Văn Gành: Chiều: Làm việc với Ban Thường Vụ Đảng ủy cơ quan cấp Tỉnh. Thông qua văn kiện nhân sự Đại hội Đảng Sở Công Thương.
-  PGĐ Lâm Thanh Hùng: Chiều: như Giám đốc
Thứ tư, ngày 13 tháng 05:
- GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Dự kiến họp BCH Đảng ủy.
- PGĐ Lương Quốc Bình: Đi công tác huyện Kiên Hải cùng BQL.
Thứ năm , ngày 14 tháng 05:
- PGĐ Lương Quốc Bình: Đi công tác huyện Kiên Hải cùng BQL.
Thứ sáu, ngày 15 tháng 05:
- GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Họp ở UBND Tỉnh.
- PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: 7h30 Dự tập huấn về nâng cao chất lượng làm đòn bẩy giúp Doanh nghiệp nâng cao chất lượng cạnh tranh, tại Sở KH&CN.
- PGĐ Lương Quốc Bình: Đi công tác huyện Kiên Hải cùng BQL.
Thứ bảy, chủ nhật ngày 16, 17 tháng 05: Nghỉ
* Những buổi và ngày không liệt kê trong lịch làm việc này : Ban GĐ xử lý công việc tại cơ quan./.
  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018