Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang (từ ngày 02/03/2015 đến ngày 15/03/2015)

04/03/2015 | 00:00:00

THÔNG BÁO
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang
( từ ngày 02/03/2015 đến ngày 15/03/2015)
----------------------
Thứ hai, ngày 02 tháng 03:
- GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Kiểm tra mua tạm trữ gạo của các doanh nghiệp theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
- PGĐ Lương Quốc Bình: Chiều: Dự họp Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Tỉnh.
Thứ ba, ngày 03 tháng 03:
- GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Họp Chi bộ.
Chiều: Họp BCH Đảng ủy – giao ban.
- PGĐ Lâm Thanh Hùng: Chiều: Họp BCH Đảng ủy – giao ban.
- PGĐ Lương Quốc Bình: Sáng: Họp Chi bộ.
Chiều: Họp BCH Đảng ủy – giao ban.
Thứ tư, ngày 04 tháng 03:
- GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Dự hội nghị tổng kết kinh tế biển 2011-2015 tại UBND Tỉnh.
Chiều: 9h Dự họp BCH Tỉnh ủy.
- PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: 8h Làm việc với phòng Quản lý công nghiệp.
Chiều: 13h30 Họp Chi bộ.
- PGĐ Lương Quốc Bình: Sáng: Tiếp đoàn Thái Lan tại UBND Tỉnh.
Thứ năm, ngày 05 tháng 03:
- GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Dự hội nghị phòng chống tội phạm tại UBND Tỉnh.
- PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: Dự hội nghị phòng chống tội phạm tại UBND Tỉnh.
- PGĐ Lương Quốc Bình: Sáng: Dự họp giao ban tháng Trung tâm Khuyến công.
Thứ sáu, ngày 06 tháng 03:
- GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Dự họp mặt các Doanh nghiệp tại UBND Tỉnh.
Chiều: Đi công tác huyện Kiên Lương.
- PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: 8h Làm việc với Phòng Quản lý Điện.
Chiều: 14h Làm việc vời Phòng KTAT – MT.
- PGĐ Lương Quốc Bình: Chiều: Dự họp Uỷ ban Mặt Trận Tổ Quốc Tỉnh.
Thứ bảy, chủ nhật – ngày 07, 08 tháng 03: Nghỉ
Thứ hai, ngày 09 tháng 03:
- GĐ Huỳnh Văn Gành: Chiều: Dự họp ở UBND Tỉnh.
- PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: 8h Họp Tổ Thi đua Dân vận khéo xây dựng Kế hoạch Thi đua 2015.
Chiều: 14h Họp Ban Thanh tra nhân dân thông qua Kế hoạch giám sát 2015.
Thứ ba, ngày 10 tháng 03:
- GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Dự họp ở UBND Tỉnh.
Thứ tư, ngày 11 tháng 03:
- GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Dự hội nghị ở UBND Tỉnh.
- PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: 8h làm việc với huyện Tân Hiệp về Kế hoạch công thương 2015.
Thứ năm , ngày 12 tháng 03:
- PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: 8h làm việc với huyện Gò Quao về Kế hoạch công thương 2015.
Chiều: 14h làm việc với huyện Châu Thành về Kế hoạch công thương 2015.
Thứ sáu, ngày 13 tháng 03:
- GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Đi kiểm tra một số Doanh nghiệp trong tỉnh mua tạm trữ gạo theo Quyết định 241 của Thủ tướng Chính phủ.
- PGĐ Lương Quốc Bình: Sáng: Làm việc với Vụ Thương mại – Biên giới của Bộ Công Thương.
Thứ bảy, chủ nhật- ngày 14, 15 tháng 03: Nghỉ
* Những buổi và ngày không liệt kê trong lịch làm việc này : Ban GĐ xử lý công việc tại cơ quan./.
  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018