Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang (từ ngày 01/7/2015 đến ngày 15 /7/2015)

03/07/2015 | 00:00:00

THÔNG BÁO
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang
( từ ngày 01 /7/2015 đến ngày 15 /7/2015)
----------------------
Thứ tư, ngày 01 tháng 7:
- GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Họp Chi bộ
- PGĐ Lê Thị Nhứt: Dự họp sơ kết 6 tháng ngành Công Thương tại TP.HCM.
- PGĐ Lâm Thanh Hùng: Chiều: Họp Ban Chỉ đạo triển khai các văn bản về phát triển bền vững tại UBND tỉnh.
Thứ năm, ngày 02 tháng 7:
- GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Dự họp với Đoàn thanh tra tỉnh tại Sở.
Chiều: Dự họp ở UBND tỉnh thông qua tuyến kéo điện quốc gia ra các đảo.
- PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: 7h30’ Dự khai giảng lớp tập huấn thương mại điện tử tại Sở.
Chiều: 14h Họp Hội đồng thẩm định dự án đầu tư các công trình điện tại Sở.
Thứ sáu, ngày 03 tháng 7:
- GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Dự họp BCH Tỉnh ủy sơ kết 6 tháng đầu năm 2015 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2015.
- PGĐ Lê Thị Nhứt: Dự lớp Tập huấn Thương mại điện tử ở Phú Quốc.
- PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: 9h Họp tại Công an tỉnh về tiền chất ma túy (phòng Kỹ thuật an toàn – Môi trường cùng dự).
- PGĐ Lương Quốc Bình: Sáng: Họp Chi bộ & giao ban TTKC.
Thứ bảy, chủ nhật – ngày 04, 05 tháng 7: Nghỉ
Thứ hai, ngày 06 tháng 7:
- GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Dự họp kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa VIII (đến ngày 08/7/2015).
- PGĐ Lâm Thanh Hùng: Chiều: Họp Chi bộ.
- PGĐ Lương Quốc Bình: Sáng: Dự họp HĐND Tỉnh.
Thứ ba, ngày 07 tháng 7:
- PGĐ Lê Thị Nhứt: Chiều: Họp Chi bộ.
- PGĐ Lâm Thanh Hùng: Chiều: Họp nhóm thực hiện đề tài “Xây dựng chương trình khoa học – công nghệ ngành Công thương”.
- PGĐ Lương Quốc Bình: Sáng: Dự họp HĐND Tỉnh.
Thứ tư, ngày 08 tháng 7:    
- PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: 8h Họp tại Sở KHĐT
Chiều: 14h Họp tại Sở KHĐT
- PGĐ Lương Quốc Bình: Sáng: Dự họp HĐND Tỉnh.
Thứ năm , ngày 09 tháng 7:
- GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Họp tại UBND tỉnh.
Chiều: Họp sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2015 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2015.
- PGĐ Lê Thị Nhứt:  Chiều: Dự họp sơ kết công tác xây dựng Đảng.
- PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: 8h Dự tiếp xúc cử tri với Đoàn đại biểu quốc hội tại xã Thạnh Phước, Giồng Riềng.
Chiều: 14h Dự tiếp xúc cử tri với Đoàn đại biểu quốc hội tại xã Thạnh Lộc, Giồng Riềng.
- PGĐ Lương Quốc Bình : Sáng: Dự tiếp xúc cử tri với Đoàn đại biểu quốc hội tại xã Nam Yên – An Biên.
Chiều: Dự tiếp xúc cử tri với Đoàn đại biểu quốc hội tại xã Đông Hưng A – An Minh.
Thứ sáu, ngày 10 tháng 7:
- GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Triển khai Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.
- PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: 8h Dự tiếp xúc cử tri với Đoàn đại biểu quốc hội tại xã Vĩnh Thắng, Gò Quao.
Chiều: Dự tiếp xúc cử tri với Đoàn đại biểu quốc hội tại thị trấn Gò Quao.
- PGĐ Lương Quốc Bình: Sáng: Dự tiếp xúc cử tri với Đoàn đại biểu quốc hội tại xã Minh Thuận – U Minh Thượng.
Chiều: Dự tiếp xúc cử tri với Đoàn đại biểu quốc hội tại xã Vĩnh Thuận – Vĩnh Thuận.
Thứ bảy, chủ nhật – ngày 11, 12 tháng 7: Nghỉ
Thứ hai, ngày 13 tháng 7:
- GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Dự họp ở UBND tỉnh.
Thứ ba, ngày 14  tháng 7:
- GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Dự họp ở UBND tỉnh.
- PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: 8h Làm việc với phòng Kỹ thuật an toàn – Môi trường về kiểm tra triển khai công tác 6 tháng cuối năm.                            
Thứ tư, ngày 15 tháng 7:
- PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: 8h Làm việc với phòng Quản lý điện năng về kiểm tra triển khai công tác 6 tháng cuối năm.
Chiều: 14h Làm việc với phòng Quản lý công nghiệp về kiểm tra triển khai công tác 6 tháng cuối năm.
* Những buổi và ngày không liệt kê trong lịch làm việc này : Ban GĐ xử lý công việc tại cơ quan./.
  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018