Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang ( từ ngày 01/ 10 /2014 đến ngày 15 / 10 /2014)

03/10/2014 | 00:00:00

THÔNG BÁO
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang
( từ ngày 01/ 10 /2014 đến ngày 15 / 10 /2014)
-------------------
Thứ tư, ngày 01 tháng 10:
- GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Họp Chi bộ
Chiều: Họp BGĐ, phòng KH – TC, các phòng ban có liên quan thông qua báo cáo 2014 – kế hoạch 2015 ( phòng KH – TC chuẩn bị nội dung).
- PGĐ Lâm Thanh Hùng: Chiều: Họp BGĐ
- PGĐ Lương Quốc Bình: Sáng: Làm việc với Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch.
Chiều: Họp BGĐ
Thứ năm , ngày 02 tháng 10:
- GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Họp ở UBND Tỉnh.
Chiều: Đi công tác huyện Giang Thành.
- PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: 8h họp các ngành đóng góp bổ sung QĐ 16 của UBND Tỉnh về hỗ trợ chế biến nông thủy sản xuất khẩu.
Chiều: 14h họp Chi bộ
- PGĐ Lương Quốc Bình: Đi công tác TP.HCM.
Thứ sáu, ngày 03 tháng 10:
- GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Họp ở UBND Tỉnh.
Chiều: Đi công tác huyện Hòn Đất (Phòng QL Điện năng, QL Thương mại, BQL Dự án, Chủ đầu tư cụm công nghiệp Lình Huỳnh).
- PGĐ Lâm Thanh Hùng: Đi ôn thi CVCC ở Hà Nội đến ngày 20/10/2014.
- PGĐ Lương Quốc Bình: Đi công tác TP.HCM.
Thứ bảy, chủ nhật - ngày 04, 05 tháng 10: Nghỉ
Thứ hai, ngày 06 tháng 10:
- GĐ Huỳnh Văn Gành: Chiều: Họp ban biên tập thương mại điện tử ( VP mời thành phần và chuẩn bị nội dung làm việc).
Thứ ba, ngày 07 tháng 10:
- GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Làm việc với Sở Kế hoạch & Đầu tư về Kế hoạch xây dựng cơ bản 2015 ( Đ/c Hải – Giám đốc BQL Dự án cùng dự).
Thứ tư, ngày 08 tháng 10:
- GĐ Huỳnh Văn Gành: Chiều: Họp ở UBND Tỉnh.
Thứ năm , ngày 09 tháng 10:
- GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Làm việc với Cục thống kê để thống nhất số liệu năm 2014 (Phòng KH – TC chuẩn bị).
Thứ bảy, chủ nhật - ngày 11, 12 tháng 10: Nghỉ
Thứ hai, ngày 13 tháng 10:
- GĐ Huỳnh Văn Gành: Chiều: Họp ở Tỉnh ủy.
Thứ tư, ngày 15 tháng 10:
- GĐ Huỳnh Văn Gành: Chiều: Họp ở UBND Tỉnh.
* Những ngày không liệt kê trong lịch làm việc này : Ban Giám đốc xử lý công việc tại cơ quan ./.
  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018